Menu Sluiten

DNK en Plateau Intergrale Kindcentra starten boekstart in de kinderopvang

DNK en Plateau Integrale Kindcentra zijn een meerjarige samenwerking aangegaan om BoekStart in de kinderopvang in te voeren. Met BoekStart in de kinderopvang wordt het voorlezen aan baby’s en peuters gestimuleerd en worden ouders en pedagogisch medewerkers intensief betrokken bij voorlezen en boeken. BoekStart in de kinderopvang is een aanvulling op de Asser Bibliotheek Op School (ABOS) van DNK. De invoering op de elf kindcentra van Plateau wordt ondersteund door het Educatieteam van DNK.

© Marcel J. de Jong

Naast de reguliere lessen op school volgen kinderen op de basisschool met de Asser Bibliotheek extra lessen die gericht zijn op lezen en digitale geletterdheid. BoekStart in de kinderopvang is een goede voorbereiding op de basisschool waarbij er een doorgaande leeslijn wordt gecreëerd van de kinderopvang naar de basisschool. Het ontwikkelen van plezier in lezen is een voorwaarde om het lezen en schrijven onder de knie te krijgen.

De veertien voorleescoördinatoren van de kindcentra van Plateau hebben een training gevolgd waarin zij geschoold zijn in het bevorderen van de taal- en leesontwikkeling van jonge kinderen. Ook zijn de voorleescoördinatoren getraind in het ontwikkelen van een voorleesplan, dat onderdeel zal zijn van het beleid van de kindcentra. Hiermee krijgt het voorlezen een vaste plek in de kinderopvang. Op 16 januari ontvingen de voorleescoördinatoren in DNK-NXT hun certificaat.

Leesmediaconsulenten

Leesmediaconsulenten van DNK adviseren de kindcentra over het creëren van een BoekStart leeshoek. Zodat dit een aantrekkelijk en stimulerende leesplek is. Voor het vullen van de leeshoek wordt er geïnvesteerd in een startcollectie van boeken die geschikt zijn voor nul- tot vierjarigen. Daarnaast worden de ouders betrokken, zodat er thuis meer voorgelezen wordt en ouders bekend raken met de jeugdafdeling van de bibliotheek, DNK-NXT.

BoekStart hoek

DNK-NXT biedt naast de jeugdcollectie een BoekStart hoek met een ruime keuze aan prenten- en voorleesboeken. Daarnaast ontvangen ouders als hun baby 3 maanden oud is via het consultatiebureau een waardebon voor een BoekStartkoffertje dat men krijgt bij het gratis inschrijven van het kind als jeugdlid bij de bibliotheek in Assen. Ook is er maandelijks in De Nieuwe Kolk een BoekStartuurtje waar voorgelezen wordt.