Menu Sluiten

Uitstroomconvenant laat beschermde-woners doorstromen naar zelfstandig wonen

Afgelopen donderdag ondertekende de gemeente Assen, samen met Cosis, Leger des Heils, GGZ, Woonborg, Woonconcept, Actium en de gemeenten Meppel en Noordenveld, het ‘Weer Thuis’ uitstroomconvenant. Dat convenant heeft als doel, mensen voor wie dat mogelijk is te laten ‘doorstromen’ uit maatschappelijke opvang, medisch verblijf of beschermd wonen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding.

“De uitdaging waar we met elkaar voor staan is een samenleving waarin iedere inwoner mee kan doen, met zoveel mogelijk eigen regie. Een samenleving waar ruimte is voor een verscheidenheid aan mensen met verschillende mogelijkheden en talenten. Met de ondertekening van dit convenant leggen we afspraken vast voor ‘inclusief wonen’ in de regio Noord-, Midden en Zuid-West Drenthe. Corporaties stellen voldoende woningen beschikbaar, zorgorganisaties bieden ondersteuning om het zelfstandig wonen mogelijk te maken en de gemeenten staan voor de afspraken over regionale spreiding. Daarbij blijven we oog houden voor de draagkracht van een wijk en haar bewoners,” zegt een bevlogen wethouder Harmke Vlieg.

Eigen wijk     Het is de bedoeling om mensen die nu nog beschermd wonen of in de opvang verblijven weer te laten wonen hun eigen wijk. Ze zijn daar ‘beschermd thuis’ en maken deel uit van de samenleving. Michel Hovinga van Cosis, “Een belangrijke randvoorwaarde om (begeleid) zelfstandig thuis te kunnen wonen is de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de ondersteuning. Een gezamenlijke aanpak is daarom noodzakelijk, vandaar dit convenant.”

Goede huurder     “Het gaat om afspraken per cliënt en te beschrijven wat nodig is. Het gaat om woonvaardigheden, persoonlijke verzorging en behoefte aan ondersteuning. Maar ook, spreken we dezelfde taal en is voor iedereen duidelijk wat nodig is om een ‘goede huurder’ te zijn. Begin volgend jaar start een gezamenlijk coördinatiepunt uitstroom, voor het matchen van woningen en cliënten,” aldus Monique Boeijen van Actium.

 

Uitstroomconvenant     Dit convenant wordt ondersteund door de gemeenten Assen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Noordenveld, woningcorporaties Actium, Domesta, Woonconcept, Woonservice, De Volmacht, Seweelde en meerdere zorgaanbieders in Noord-, Midden- en Zuid-West Drenthe.