Menu Sluiten

Zorgkosten terug via de belasting

Belastingvoordeel voor mensen met een ziekte of beperking 

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Komen deze kosten voor eigen rekening, dan zijn ze voor een deel aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet.

In begrijpelijke taal geeft Meerkosten.nl uitleg over het invullen van de belastingaangifte over het jaar 2020. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten kunnen worden terugverdiend.

Foto © Aangeleverde foto

Dubbel voordeel

Aangifte doen loont vaak dubbel. Je krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt het inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar beneden, waardoor je mogelijk ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag krijgt. Ook als het inkomen laag is en iemand geen belasting hoeft te betalen, kan hij toch belastinggeld terugkrijgen vanwege extra zorgkosten.

Meer belastingvoordelen

Meerkosten.nl geeft niet alleen informatie en praktische tips over de aftrek via de aangifte inkomstenbelasting, maar ook over andere belastingvoordelen zoals de jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt (klein)kind en aftrek voor tijdelijk verblijf thuis (weekenden en vakanties) van verwanten die in een instelling wonen.

Over Ieder(in)

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.