Menu Sluiten

Zelfbewoningsplicht moet huisjesmelkers de pas afsnijden

Om iedereen een eerlijke kans te geven op de woningmarkt, stelt gemeente Assen een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding in voor nieuwbouwwoningen. Dit betekent dat kopers de gekochte woning zelf moeten bewonen en niet mogen onderverhuren of snel doorverkopen. De zelfbewoningsplicht geldt voor onbepaalde tijd, het anti-speculatiebeding geldt vijf jaar.

“In de huidige woningmarkt is het lastig om een (betaalbare) woning te vinden.  Met deze maatregel willen we voorkomen dat nieuwbouwwoningen in handen komen van beleggers die de woning vervolgens voor een hoge huur aanbieden. Zo blijft de woning beschikbaar voor de doelgroep waarvoor het bedoeld is,” zegt wethouder Dekker.

Set aan maatregelen    Naast de zelfbewoningsplicht voert de gemeente ook een anti-speculatiebeding in: de koper moet minimaal vijf jaar in de woning wonen, voordat hij de woning mag doorverkopen. Voor grotere nieuwbouwprojecten maakt de gemeente al enige tijd op vrijwillige basis afspraken met projectontwikkelaars. Dit gaat nu gelden voor alle nieuwbouwwoningen.

Ook voor bestaande huizen     Tot voor kort mocht de gemeente zelfbewoningsplicht alleen verplicht stellen bij nieuwbouwwoningen. Sinds 1 januari 2022 kan de plicht, dankzij de nieuwe Wet ‘opkoopbescherming’, ook bij bestaande huizen ingevoerd worden. Gemeente Assen is op dit moment bezig met voorbereidende maatregelen om gebruik te kunnen maken van de Wet ‘opkoopbescherming’.