Menu Sluiten

Wielercentrum Noord in Assen onder dak

De voltooiing van het Regionaal Wielercentrum Noord aan de Stadsbroek in Assen is een flinke stap dichterbij. Als raad en provinciale staten akkoord gaan, komt er dit jaar nog een dak op de kombaan. Ook wordt het gebouw uitgebreid met vergaderfaciliteiten en ruimtes voor onder andere Sport Drenthe en het sport- en bewegingsonderwijs van het Alfa College.

Assen draagt bij     De kosten voor de uitvoering van dit plan bedragen € 2,1 miljoen. De provincie maakt het nu mogelijk om het plan te realiseren, met een subsidie van € 500.000. Assen draagt zelf € 1,3 miljoen bij.

Assen Sportstad     Wethouder Bob Bergsma heeft zich samen met het bestuur van het Wielercentrum hard gemaakt voor de voltooiing van het centrum. “Ik ben ervan overtuigd dat voltooiing van het centrum een belangrijke impuls zal geven aan de regionale wielersport en talent ontwikkelprogramma’s. NOC*NSF en KNWU hebben deze overtuiging beiden in een brief onderschreven. Dit is ook een mooie stap op weg naar Assen Sportstad. Het past in onze ambities van het Asser sportakkoord, om iedere inwoner die dat wil op eigen niveau te laten sporten en bewegen, en hiervoor ook de benodigde infrastructuur aan te leggen.”

Henk Brink (prov.Drenthe); Bob Bergsma (eth Assen); Ger Heeringa (st.Wielercentrum)

Drenthe draagt bij     De provincie Drenthe ondersteunt deze ontwikkeling vanuit de provinciale investeringsagenda. “Met het onderdeel Sport en bewegen van de agenda willen wij extra investeren in een kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties. Voltooiing van het Wielercentrum Noord past bij deze ambitie. En natuurlijk sluit dit mooi aan bij Drenthe als fietsprovincie en bij alles wat Assen al op deze locatie heeft ontwikkeld,” betoogt gedeputeerde Henk Brink.

Thuis voor de wielersport     Ger Heeringa van het bestuur van het Wielercentrum is blij. “De afgelopen jaren hebben we laten zien dat het centrum echt een thuis is geworden voor de wielersport. Diverse wielerclubs en veel solitaire wielrenners zijn vaste gebruikers. Ook zijn er mooie evenementen georganiseerd, zoals het NK BMX, het trainingskamp van de Olympische baanselectie en GP A3 wedstrijden.”

Dak op de kombaan     In het voorjaar van 2016 werd het wielercentrum in gebruik genomen. Toen waren er onvoldoende middelen om het volledig volgens plan te realiseren. Met het dak erop kan de kombaan tussen september en mei ook worden gebruikt, en zijn erbij slecht weer in de overige maanden geen problemen meer. Verder komen er voldoende vergaderfaciliteiten om aan de vraag naar ruimte voor workshops, clinics, opleidingen KNWU en voorbereiding van evenementen te voldoen.

Financiering     In de gemeentelijke begroting is jaarlijks een bedrag van 40.000 euro gereserveerd voor de overkapping. Door de gereserveerde bedragen in de begroting voor de komende jaren nu in één keer te kapitaliseren komt er ruim € 1 miljoen vrij. Verder is het de bedoeling om een krediet van ruim € 235.000,- te verlenen, dat kan worden gedekt uit de huurinkomsten van het Alfa College. Naast de subsidie van € 500.000,- van de provincie investeert het Wielercentrum zelf € 150.000. Ook wordt er € 200.000,- subsidie aangevraagd uit de rijksregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’.

Toenemend gebruik     Mede op basis van een recente gehouden enquête onder de noordelijke wielerclubs is het de verwachting dat het gebruik van de voorzieningen na de voltooiing sterk gaat toenemen. Op dit moment trainen in de periode 15 april – 15 september wekelijks 50 van de ongeveer 1.300 bij de KNWU aangesloten noordelijke wielrenners op de baan. Op termijn zal dit aantal uitgroeien naar 250. Daarnaast is het de verwachting dat maandelijks ongeveer 600 van de 6.000 wielerliefhebbers in het noorden van de baan gebruik gaan maken. Om de wielersport te promoten biedt de toekomstige beheerder arrangementen/clinics aan voor combinaties van gebruik van het wielercentrum, met deskundige begeleiding en de noodzakelijke materialen. Naar verwachting worden hiermee jaarlijks 1.000 aspirant sporters bereikt.