Menu Sluiten

Wethouder Mirjam Pauwels geeft emotionele reactie op stemmers tegen ontheffing woonplaatsbeginsel

Wethouder Mirjam Pauwels woont niet in Assen en volgens de gemeentewet moet de wethouder in de plaats van het wethouderschap wonen. Maar de gemeenteraad kan een ontheffing verlenen, die een jaar geldig is. Op de raadsagenda stond de “ontheffing woonplaatsbeginsel wethouder Pauwels.”

De fracties van AssenCentraal, PLOP en PvdA stemden tegen omdat zij van mening zijn dat een wethouder in de eigen gemeente moet wonen.

Wethouder Mirjam Pauwels gaf een emotionele reactie op deze stemming. “Het is vandaag de vierde keer dat er over een ontheffing wordt gestemd en het is ook de vierde keer dat een aantal fracties tegenstemt. Waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt, “het gaat niet om de persoon.” Maar er zit wel degelijk een persoon achter dit verzoek! Het gaat niet over een symbolische vestiging, maar een daadwerkelijke vestiging. Maar een verhuizing heeft een grote impact op het persoonlijke leven, het sociale netwerk en de gezinssituatie. Je wilt immers integere bestuurders die daad werkelijk komen wonen en niet alleen een postadres aanhouden. Het wethouderschap is mooie maar onzekere functie. Het kan zomaar van de één op de andere dag afgelopen zijn. En als er een hiaat valt in het gemeentebestuur dan kan het elke politiek partij overkomen dat er binnen de gemeentegrens geen enkele kandidaat bereid of beschikbaar is dit ambt te bekleden. De ontheffing van het woonplaatsbeginsel biedt dan de mogelijkheid tot continuïteit van het bestuur. Voor alles heeft Assen, de Assenaren recht op een stadsbestuur, college en raad, dat op volle kracht de belangen van Assen vooropstelt en daarvoor gaat. Daar sta ik voor zolang ik het wethouderschap in Assen mag vervullen.

De 11 raadsleden van de fracties van AssenCentraal, PLOP en PvdA stemden tegen.