Menu Sluiten

Wethouder Cor Staal opende officieel Job Office

Wethouder Cor Staal van de gemeente Assen heeft in het bijzijn van genodigen Job Office officieel geopend. Vanuit het Job Office worden (vrijwilligers)vacatures en mensen woonachtig in het azc aan elkaar gekoppeld. Het is tegelijk een eerste stap in het uitvoeren van de motie ‘Snellere start, sterkere toekomst’ die de gemeenteraad in de zomer heeft aangenomen. Fracties hebben het college gevraagd kaders uit te werken voor het sneller laten deelnemen van asielzoekers en statushouders aan de arbeidsmarkt.

© Omroep Assen/Gerrit Mennink

 

Meedoen en een zinvolle dagbesteding

Het COA, de gemeente Assen en WPDA werken de komende periode samen aan kaders om uitvoering te gaan geven aan de motie. De Job Office maakt hier een belangrijk onderdeel van uit en is er voor en door bewoners. Zij kunnen via stages, vrijwilligerswerk of betaald werk een maatschappelijke bijdrage leveren en een zinvolle dagbesteding hebben. Locatiemanager van het azc Assen Klaas van Veen over de Job Office:” Vanuit het Job Office kopppelen we (vrijwilligers)vacatures en mensen aan elkaar.Het is goed als asielzoekers en statushouders werkervaring opdoen, de taal leren en in contact komen met Nederlanders. Of het nu vrijwilligerswerk of betaald werk betreft, het betekent meedoen waarbij je een bijdrage levert aan de samenleving en zelf ook een prettigere invulling van de dag hebt.”

Wethouder Cor Staal is blij dat de Job Office van start gaat: ”We zijn samen met het COA en WPDA druk bezig met het uitwerken van de motie ‘Snellere start, sterkere toekomst’ en het Job Office is een belangrijk initiatief om de bewoners van de COA-locaties in Assen een zinvolle dagbesteding en ook structuur te bieden.”

© Omroep Assen/Gerrit Mennink

Betekenisgeven

Tot voor kort mochten asielzoekers maximaal 24 weken per jaar werken. Vorig jaar oordeelde de Raad van State dat de 24-weken-eis ‘verhindert dat asielzoekers effectieve toegang krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt’. Dat is volgens de rechters in strijd met het Europese recht en daarmee is de 24-weken-eis komen te vervallen. Van Veen: “De beperking van 24 weken per jaar werken bleek een flinke belemmering voor onze bewoners om te kunnen en blijven werken. Maar ook voor de bereidheid en mogelijkheden van werkgevers om asielzoekers in dienst te nemen. Werken is belangrijk voor hun integratie, het geeft betekenis aan het leven en draagt ook bij aan de rust en leefbaarheid op COA-locaties.”