Menu Sluiten

Werkgroep Duurzaam Kloosterveen gaat in slaapstand

De werkgroep Duurzaam Kloosterveen gaat in slaapstand. Volgens de betrokkenen is na het aantreden van een nieuw college geen reden meer om actie te voeren. Daarom hebben ze besloten een stapje terug te doen.

De werkgroep was vooral tegen dwang om voor 2030 aardgasvrij te wonen

Foto © Gasloos Kloosterveen

Duurzaam Kloosterveen is in maart vorig jaar opgericht door bewoners van de wijk Kloosterveen in Assen. Het was een reactie op de plannen van de gemeente, die had bedacht om voor 2030 de wijk van het gas af te helpen, desnoods met dwang. Een merendeel van de bewoners zag dat niet zitten. In een paar dagen tijd werd door de werkgroep ruim duizend handtekeningen opgehaald.

‘Realistischer beleid’

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar is in Assen een nieuw gemeentebestuur gevormd. Sindsdien houdt wethouder Martin Rasker (VVD) zich bezig met de energietransitie. De werkgroep is tevreden over hem, vertelt Dick van de Brand van Duuzaam Kloosterveen. “De nieuwe wethouder geeft blijk van een veel realistischer beleid, waarin luisteren naar inwoners en samen denken over verschillende mogelijkheden belangrijk zijn. Dat vermindert de afstand tussen het bestuur en de Assenaar.”

‘Geen reden tot actie’

De werkgroep ziet op dit moment geen reden om actie te voeren. “We zien dat het gemeentebestuur wil samenwerken met de wijk Kloosterveen om de warmtetransitie op een geleidelijke manier zonder dwang vorm te geven. Duurzaam Kloosterveen hoeft daarom nu niet op te treden, maar stimuleert samenwerking met het gemeentebestuur om een voor de bewoners betaalbare en geleidelijke overschakeling op andere warmtebronnen vorm te geven.”

Duurzaam Kloosterveen verdwijnt niet helemaal. De website blijft bestaan, en blijft geactualiseerd met informatie over de energietransitie. “Daar kunnen wijkbewoners en andere belangstellenden bereikt worden die met vragen zitten of uitleg wensen. Dat kan gaan over zonnepanelen, warmtepompen, waterstof of andere alternatieven voor gas”, laat Van de Brand weten.

Onrust in de wijk

Er ontstond vorig jaar veel onrust in Kloosterveen. De toen verantwoordelijk wethouder, Karin Dekker (GroenLinks), had aan het kabinet gevraagd om bevoegdheden om wijkbewoners te dwingen van het gas te gaan. Kloosterveen voelde zich bedrogen, onder meer omdat de wethouder niets over haar actie had gemeld.

Volgens Dekker was er geen reden voor onrust, omdat zo’n zogeheten doorzettingsmacht ‘beslist niet aan orde was voor Kloosterveen’.

Na meerdere gesprekken tussen beide partijen werd het vertrouwen hersteld. De gemeente voegde een bijlage toe aan het beleidsdocument over de energietransitie. Daarin stond onder meer dat aardgasvrij wonen voor 2030 geen harde eis is. Ook worden bewoners niet gedwongen over te stappen op een ander verwarmingssysteem.