Menu Sluiten

VVD-motie zorgt voor levendig debat over de woonvisie

Na een grondige behandeling van de Woonvisie in twee consulterende vergadering lag een vergadering met veel herhalingen voor de hand. Maar de motie van de VVD-fractie om extra woningen voor statushouders te bouwen zorgde toch voor de nodige reuring. De motie werd verworpen en de Woonvisie werd aangenomen.

Zelfbewoningsplicht     Zoals te verwachten haalden alle fracties hun stokpaardjes weer van stal bij de discussie over de Woonvisie. De ChrU benadrukte het belang van het Havenkwartier, de PvdA wilde meer ambitie en meer woningen, GrL was nog steeds tegen de derde ontsluiting van Kloosterveen, PLOP wilde meer woningen voor jongeren en starters. De fractie wees het college nog op de stank die veroorzaakt wordt door de rioolzuivering in het gebied van het havenkwartier. Wethouder Karin Dekker zei dat daarover onderhandelingen gaande waren. D66 benadrukte de doorstroming en het aanstellen van een doorstroommakelaar zodat ouderenwoningen vrijmaken voor jongeren. De fractie 50plus had nog steeds problemen met het aardgasvrij maken van wijken. De SP-fractie hamerde weer op de zelfbewoningsplicht en het aanpakken van huisjesmelkers. Wethouder Dekker zei dat het college daarmee bezig was.

Gewone mensen     De CDA fractie was nog steeds van mening dat het uitgangspunt, bouwen voor doelgroepen niet deugde; er zou gebouwd moeten voor de verschillende levensfasen. “Bouwen voor gewone mensen, met gewone vragen en bouwen van veilige woonomgevingen.” Op vragen uit de raad hoe de CDA-fractie dit voor zich zag, bleef fractievoorzitter Ronald Witteman het antwoord schuldig!  

Woningen voor statushouders     Bert Homan (VVD) betoogde dat statushouders bij geen enkele doelgroep waren ingedeeld. Het gevolg was dat statushouders en bijzondere doelgroepen aanspraak maken op hetzelfde contingent van de te bouwen woningen. Hij diende daarom een motie met als strekking, om “voor statushouders extra, zo nodig tijdelijke, woonruimte op korte termijn beschikbaar” te laten komen en dit “af te stemmen met de woningcorporaties.” Het voorstel viel bij de andere fracties niet in goede aarde.

Meer sociale huurwoningen     Albert Smit (PvdA) trok de conclusie dat er dus te weinig sociale huurwoningen werden gebouwd. Deze motie veranderde daar niets aan. Een motie c.q. amendement waarin om meer sociale huurwoningen werd gevraagd kon wel rekenen op de steun van de PvdA. Hans Marskamp (GrL) stelde vast dat door deze motie de statushouders niet gelijk werden behandeld. En ze laten wonen in een tijdelijke woning kon volgens GroenLinks al helemaal niet door de beugel. Ronald Witteman (CDA) zei dat deze motie juist het doelgroepen beleid van de woonvisie onderstreepte. “We moeten juist voor iedereen bouwen,” betoogde Bas Ananias (SP). “Bouwen voor statushouders bevordert de integratie niet.” Ook Cor Staal (ChrU) was van mening dat je het probleem van de statushouders alleen maar kunt oplossen door meer sociale huurwoningen te bouwen. Henk Santing (PLOP) zei dat deze motie de gelijkwaardigheid van statushouders juist ondermijnde. Martine Deen(lstD) wilde een volwaardige huisvesting voor alle Assenaren. Ook wethouder Karin Dekker raadde de motie af. Zij wilde statushouders geen andere behandeling geven. Het moet gaan om reguliere woningen in reguliere woonwijken.      

Stemmingen     De motie werd met alleen de 3 stemmen van de VVD-fractie voor en 28 stemmen tegen verworpen.

De woonvisie werd aangenomen met de 11 stemmen van PLOP, 50plus, CDA en Lijst Deen tegen en 20 stemmen van ChrU, PvdA, GrL, VVD, D66 en SP voor.