Menu Sluiten

Voortbestaan JWF-kazerne in Assen hangt aan zijden draad

“Als provincie Drenthe en gemeente Assen hebben wij veel argumenten aangedragen die pleiten voor het behoud van Johan Willem Friso-kazerne. Wij hadden graag gezien dat de staatssecretaris meer met onze argumenten had gedaan. Wij zullen onze argumenten om de kazerne te behouden opnieuw onder de aandacht moeten brengen van zowel de staatssecretaris als de Tweede Kamer.”

Met die woorden reageren gedeputeerde Henk Brink en wethouder Mirjam Pauwels op de vastgoedplannen die staatssecretaris Van der Maat van Defensie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Onacceptabel     In de Vastgoedplannen is te lezen dat Defensie anders met haar vastgoed wil omgaan. Uit de plannen blijkt dat de ‘concentratie van de gemechaniseerde brigade’ wordt doorgezet. Daaruit valt op te maken dat de Asser kazerne nog steeds met sluiting wordt bedreigd. Gedeputeerde Brink en wethouder Pauwels vinden het zeer teleurstellend dat de staatssecretaris blijft koersen op sluiting van de kazerne. ”Wij willen met de staatssecretaris in gesprek om hem alsnog op andere gedachten te brengen. Sluiting van de JWF-kazerne is onacceptabel. Assen is al decennialang garnizoenstasstad en dat moet zo blijven.”

Sociale en maatschappelijke rol     Dat de kazerne een grote sociale en maatschappelijke rol vervult, blijkt ook uit de brief die vertegenwoordigers vanuit het brede maatschappelijk middenveld van ondernemers, cultuur, onderwijs, sport, zorg, vastgoed, horeca en recreatieve sector in maart aan de vaste Kamercommissie Defensie hebben gestuurd. Hierin vragen zij de Kamercommissie de staatssecretaris opdracht te geven met hen in gesprek te gaan en gezamenlijk op te trekken om de uitdagingen waarvoor Defensie staat om te zetten in kansen voor hun stad. Mirjam Pauwels: “Kijkend naar de contourenbrief heeft de staatssecretaris niet alleen alle genoemde argumenten terzijde geschoven, maar gaat hij ook niet in op het aanbod van onze maatschappelijke partners.”

Groot verlies aan werkgelegenheid     Sluiting van de JWF-kazerne betekent het verlies van 1.000 directe arbeidsplaatsen, 500 opleidingsplaatsen en de daarbij behorende indirecte werkgelegenheid in de regio Assen. “Het verdwijnen van banen als gevolg van de sluiting van de kazerne komt boven op het verlies aan werkgelegenheid bij de NAM. Door het stopzetten van de gaswinning gaan 8000 banen verloren. Hiermee worden Assen en de regio onevenredig hard geraakt,” aldus Henk Brink.

Wethouder Pauwels en gedeputeerde Brink trekken samen op met burgemeester Out en Commissaris van de Koning Klijnsma. Het viertal is helder over de Drentse inzet: “De JWF-kazerne moet openblijven.”