Menu Sluiten

Vervolgonderzoek naar haalbaarheid openluchtzwembad in Assen

Het idee voor een openluchtzwembad blijft toch in het gemeentehuis van Assen ronddwalen. Gisteravond mochten de verschillende partijen in de raad zeggen wat ze van het haalbaarheidsonderzoek vinden. En of er op basis van dit onderzoek aanleiding is voor een vervolgonderzoek. En die aanleiding is er volgens de raad.

Het kleine buitenbad van De Bonte Wever is nu het enige openluchtbad in de provinciehoofdstad

Foto © RTV Drenthe/Fred van Os

Begin dit jaar werd het haalbaarheidsonderzoek gepubliceerd. Het bureau Tien Organisatieadvies keek in opdracht van de gemeente naar de haalbaarheid van een openluchtzwembad in de provinciehoofdstad. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt in het onderzoek. Van een basiszwembad, kosten 5,5 miljoen, tot een luxe variant die 17 miljoen moet gaan kosten. Met daartussen een uitgebreid zwembad van 9,3 miljoen euro.

‘Geen inhoudelijke discussie’

Volgens voorzitter Tjerk Medemblik moest het tijdens de vergadering geen inhoudelijke discussie worden. Maar het moest gaan over of er meer kennis en kunde nodig was om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een buitenbad in de provinciehoofdstad.

Alle fracties hadden wel ideeën over een vervolgonderzoek. Zo wilde de PvdA een stapje terug, zei raadslid Willard Bouwmeester. “We moeten eerst de juiste vragen stellen, waarom een zwembad? Welke maatschappelijke problemen zijn er? Dus niet het onderzoek dat er nu al ligt, maar meer een doelgroeponderzoek.”

De wens van een doelgroeponderzoek sprak de fractie van de ChristenUnie ook al uit. De partij liep daarnaast ook niet heel erg warm voor het onderzoek dat nu op tafel lag.

De drie varianten op een rijtje

Basisvariant:

Een 25 meter-wedstrijdbad met een één meter duikplank, klein doelgroepenbad, peuterbassin, kiosk en ligweide. Kosten zijn 5,5 miljoen, verwachte bezoekers is 40.000 en 5,5 ton aan jaarlijks exploitatietekort.

Uitgebreide variant:

Gaat om een grotere uitvoering van de sobere variant, plus een recreatiebad, waterglijbaan, speeltuin, kleuterbassin en beachvolleybalveld. Kosten zijn 9,3 miljoen, Gemiddeld 65.000 bezoekers en het tekort jaarlijks is 8 ton.

Luxe variant:

Basis is de gemiddelde uitvoering, maar dan weer iets grootschaliger, met extra waterglijbaan, een duiktoren, voetbalveld, tafeltennistafels en een minigolfbaan. Kosten zijn 17 miljoen euro, goed voor gemiddeld 100.000 bezoekers en jaarlijks aan kosten 1,3 miljoen.

Baggelhuizerplas uitbreiden?

De fractie van de VVD wil, naast de drie opties die in het haalbaarheidsonderzoek staan, dat er ook onderzoek wordt gedaan naar een vierde optie: het uitbreiden van de Baggelhuizerplas. “Wij willen ons richten op de ongepolijste parel: de Baggelhuizerplas. Dat is een gebied waar men zich nu al kan vermaken. Waarom niet onderzoeken of dat uitgebreid kan worden?”, stelde raadslid Bart Schaaphok.

De partij denkt daarbij aan de komst van een glijbaan, uitbreiding van de speeltuin en zuiveren van het water in de plas.

Onder andere de PvdA en GroenLinks zagen het positieve wel in van deze variant. Zij vinden dan ook dat deze optie uitgezocht moet worden in een vervolgonderzoek.

D66 is tegen

Een partij in de Asser raad is zeker tegen een openluchtzwembad in de stad. Dat is D66. “Een vervolgonderzoek op het zwembad heeft niet onze voorkeur. Want wat is de nut en noodzaak hiervan. Er zijn veel onzekere bijkomende kosten en wat vindt De Bonte Wever hier eigenlijk van?”, stelde raadslid Dorien van de Kant.

Wel gaf de partij aan niet voor een vervolgonderzoek te gaan liggen.

Positieve geluiden

Toch kwamen er uit een paar hoeken van de raadszaal ook positieve geluiden. Zo waren de fracties van Assen Centraal en Stadspartij PLOP blij met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. “De cijfers die genoemd zijn, zijn realistisch te noemen. Dat is alleen maar goed. Wat ons betreft kan het college aan de gang met het vervolgonderzoek”, zegt fractievoorzitter Henk Santing van PLOP.

Deze partij sprak dan ook duidelijk een voorkeur uit. Zij willen gaan voor de uitgebreide variant. ‘Want’, stelt de partij. “PLOP hecht waarde aan vertier, dus gaan we voor deze variant met de locatie Stadsbroek.”

Ook de fractie van Assen Centraal sprak haar voorkeur uit voor de locatie Stadsbroek. “Wij willen graag laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op deze locatie. Waarbij dan gekeken wordt welke losse opties uit de luxe variant mogelijk zijn, om zoveel mogelijk aan het vermaak-aspect tegemoet te komen. Zonder dat de kosten enorm oplopen”, zegt Jan Talens van de partij.

De partij vindt namelijk het verschil tussen de uitgebreide en luxe variant ‘heel groot’. “De stap van uitgebreid naar luxe brengt met zich mee dat voor bijna alle aspecten de verdubbelraar erover heen komt. Die stap is voor ons te groot. Daar zit nog heel veel tussen in en wij gaan graag samen op zoek naar de beste keuze.”

‘Breed gedragen onderzoek’

Aan het einde van een lange avond maakte de voorzitter de balans op. “Samenvattend komt er een vervolgonderzoek dat breed wordt gedragen. Aspecten die meegenomen worden zijn onder andere locatie-onderzoek met de variant van de Baggelhuizerplas, maar ook de prijs en kosten voor de lange termijn, participatie van inwoners en inzet van vrijwilligers.”

Verantwoordelijk wethouder Martin Rasker (VVD) maakte het nog even duidelijk. “De uitkomst is helder. Er komt een vervolgonderzoek. Wij als college gaan dat nu vertalen naar een concreet raadsvoorstel en dat komt jullie kant op.” Wanneer dat precies is, dat is nog niet duidelijk.

Jarenlang agendapunt

Een openluchtzwembad is al langer een wens van de gemeente. In 2008 is al onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een openluchtbad in Assen. In 2009 en 2010 is hieraan een vervolg gegeven, staat in het rapport. “De onderzoeken hebben niet geleid tot realisatie van een openluchtbad, maar de behoefte hieraan wordt nog wel gevoeld.”

In 2021 kwam Stadspartij Plop met een motie om het onderzoek nieuw leven in te blazen. Daarvoor kregen zij voldoende steun van andere partijen. En dat onderzoek dat loopt nu. Maar of dat openluchtzwembad in Assen er nu echt komt? Daar zullen de inwoners van de provinciehoofdstad nog wel even op moeten wachten.