Menu Sluiten

Vaart in Assen wil met BIZ-belasting binnenstadsbudget opkrikken

Binnenstadsvereniging Vaart in Assen (ViA) wil het binnenstadsbudget voor evenementen en activiteiten in het centrum flink opkrikken. Daarom wil ze volgend jaar voor de binnenstad de BIZ invoeren, de Bedrijven Investeringszone.

© Omroep Assen / Gerrit Mennink

Door: Margriet Benak

“Het gaat om structurele financiering, om een goede financiële basis te hebben voor onze binnenstad voor langere tijd”, aldus binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan. Hij streeft naar minimaal 150.000 euro erbij. “Zonder BIZ hebben we straks misschien mooie feestverlichting en een handvol evenementen, maar meer niet. Geen vol activiteitenprogramma, geen stevige marketing en geen goede aankleding van de stad.”
Volgens Vosjan gaat het om 750 ondernemers en vastgoedeigenaren, die zouden moeten meebetalen aan de BIZ in het centrum. “Dat komt neer op minstens 200 euro gemiddeld per deelnemer, waarbij de minder draagkrachtige winkelier wat minder betaalt natuurlijk dan de grote ondernemer.”
Te weinig geld voor ambitie
Een hoger budget is volgens Vosjan hard nodig in de Asser binnenstad. De gemeente kort ViA vanaf volgend jaar 100.000 euro op de vaste jaarlijkse bijdrage, waardoor het budget naar 220.000 euro zakt. “Te weinig om onze ambities overeind te houden en verder te bouwen aan een succesvolle binnenstad”, aldus Vosjan.
Hij vindt dat de binnenstad ‘meer in staat moet zijn de eigen broek op te houden’, en niet langer afhankelijk moet zijn van incidentele bijdrages van gemeente en provincie. “Een BIZ is hiervoor een geijkt middel en wordt al in talloze plaatsen toegepast. Met een BIZ zijn we onafhankelijker en voor langere tijd beter in staat onze zaken als collectief op te pakken.”
‘Assen is verwend’
Volgens Vosjan moet je je hand niet bij anderen ophouden als binnenstad, als je zelf ook niet de portemonnee trekt. En wat dat betreft is Assen ‘wat verwend geweest’, vindt hij.
Op dit moment betalen alle Asser ondernemers al via een ozb-heffing jaarlijks mee aan het Ondernemersfonds Assen (OFA). Dat had afgelopen jaar bijna 4,5 ton te besteden voor allerlei projecten, activiteiten en evenementen, verspreid over de hele gemeente, maar ook vooral in het centrum. Daarvan hoest de binnenstad 65.000 euro op. En dat is volgens Vosjan ‘best weinig’.

Onder landelijk gemiddelde
“Om dit in perspectief te plaatsen, de ongeveer 75 ondernemers in het centrum van Borger leveren met elkaar bijna net zoveel op. En in vergelijkbare steden als Assen, dragen ze gemiddeld rond de 150.000 euro bij aan een binnenstadsbudget, om zelf als veld bezoekersstimulerende activiteiten te regelen. Vanuit dit oogpunt zijn we in Assen enigszins verwend, en is de eigen bijdrage aan een binnenstadsbudget ver onder het landelijk gemiddelde.”


Hoe werkt de BIZ?
De BIZ, Bedrijven Investeringszone, is een zone op een bedrijventerrein of in een winkelgebied waar ondernemers gezamenlijk aan meebetalen om bepaalde activiteiten in dat gebied te verbeteren. Het is een aanvulling op wat de gemeente doet. Het kan gaan om bewegwijzering, aankleding van het gebied, verlichting, of het voorkomen en bestrijden van criminaliteit door camerabewaking.
Voor oprichting van een BIZ moet duidelijk zijn hoeveel ondernemers meedoen, welk gebied het is, wat er verbeterd moet worden, en hoeveel jaar dat duurt. De duur van de BIZ is maximaal vijf jaar, maar kan met nog eens vijf jaar verlengd worden.
De gemeente moet eerst instemmen met de BIZ. Als er voldoende draagvlak is onder ondernemers voor invoering, dan wordt het een jaarlijks verplichte bijdrage. De gemeente verstuurt de aanslag, en betaalt de bijdrage terug als subsidie aan de stichting die de BIZ regelt, in dit geval Vaart in Assen. De hoogte van de bijdrage hangt af van het WOZ-waarde van de bedrijfs- of winkelpanden.

‘Meer geld uit het veld’
ViA kreeg vorig jaar van de wethouder al te horen, dat ze ‘zelf in het veld meer geld moeten ophalen’, nu er gekort wordt op de gemeentelijke subsidie. De binnenstadsvereniging voegt nu de daad bij het woord en trommelt de leden van MKB Retail Assen woensdagavond op, om de BIZ-plannen uit de doeken te doen.

Volgens Vosjan is het de bedoeling dat er een vijfjarenplan komt met heldere doelen voor de binnenstad. Op basis daarvan wordt bepaald hoe hoog de extra bijdrage moet worden. “Je kunt denken aan marketing van de stad, citydressing, programmering met extra evenementen, al dat soort zaken die reuring brengen in de binnenstad en meer bezoekers moeten trekken. En heb je niet al te hoge ambities, dan kun je misschien volstaan met die 150.000 meer, maar ik heb liever een hoger bedrag.”

Op goede weg
Volgens Vosjan is de binnenstad Assen, met de aanpak van de leegstand, de metamorfose van het Koopmanplein, en de komende herinrichting van winkelstraten ‘op de goede weg’. “Maar we zijn nog lang niet klaar. Gezien de ambitie van ons stadscentrum en de urgentie, ook na de coronatijd, is meer structurele financiering voor de toekomst broodnodig. Hopelijk ziet iedereen daar ook de noodzaak toe.”

Streven is dat de BIZ voor volgend jaar ingevoerd kan worden voor het centrum van Assen.