Transitievisie Warmte met krappe meerderheid aangenomen

Het was net geen afgang voor het college. Maar dat zo’n belangrijk voorstel niet raadsbreed gedragen wordt, moet het college toch aan het denken zetten. De Transitievisie Warmte is het routeboek om Assen in 2050 aardgasvrij te maken. Een niet breed gedragen visie is geen goede start, omdat het onderwerp de komende jaren zal terugkeren op de agenda.  

Inspraak     De raadsvergadering begon met drie insprekers uit Kloosterveen. Zij waren verbaasd dat wethouder Karin Dekker had gezegd in de consulterende vergadering dat er in Kloosterveen geen onrust was. Er is een enquête uitgezet en wat blijkt, er is grote onrust. Ook werd betoogd dat de kostenramingen niet deugden. De visie schrijft dat de aanpassingen van de woningen ca. € 12.000 zullen bedragen. Terwijl de kosten vermoedelijk zullen uitkomen op ca. € 35.000. Ook zijn de bewoners bang dat ze op enig moment zullen worden gedwongen tot aanpassing van de woning. Stoppen met gas in 2030 werd door de Kloosterveeners gevoeld als dwang. De oproep van de Kloosterveeners was, ga eerst met ons praten en stel op grond daarvan een nieuwe Transitievisie Warmte op. Om hun verzoek kracht bij te zetten werd twee mappen met enquêteformulieren aan het college overhandigd. Aan het eind van de vergadering werd het voorstel aangenomen en bleek dat de bewoners van Kloosterveen tegen dovemans oren hadden gesproken.

Doorzettingsmacht     Wethouder Karin Dekker blikte terug op hetgeen de afgelopen weken was gebeurd. Zij zei dat haar waarneming dat er geen onrust in de wijk Kloosterveen verkeerd was geweest. “Ik dacht dat het goed ging en had de vele vragen niet ervaren als onrust.” Maar zij herhaalde nogmaals dat er geen sprake zal zijn van dwang en dat mensen niet verplicht worden warmtepompen aan te schaffen. Binnen het kader van 100% elektrisch kan iedereen een eigen keuze maken. Haalbaar en betaalbaar is een voorwaarde voor iedere oplossing. Wat betaalbaarheid betreft wordt er overleg gepleegd met het ministerie. “Er zijn beelden ontstaan die we betreuren.” Wethouder Dekker betoogde nogmaals dat de gemeente geen doorzettingsmacht heeft.  

Draagvlak     Harriët van Es (PvdA) stelde voor om het proces stil te leggen. Ga eerst met de wijkbewoners in gesprek, werk aan participatie en als afsluiting, stel het wijkuitvoeringsplan op. “Haalbaar, betaalbaar en draagvlak, dat is waar het omgaat. En als je de bewoners niet meekrijgt, kom je er niet uit.” In een amendement stelde de PvdA voor wel de transitievisie vast te stellen, maar de wijken Kloosterveen en Lariks niet als startwijken aan te wijzen. Henk Santing (PLOP) stelde vast dat door het slechte contact met de bewoners deze transitievisie geen goed basis was om de komende 30 jaar op voort te borduren. De sfeer van “wij weten wat goed voor jullie is, moet van tafel.” Voor Santing was Kloosterveen geen startwijk hij wilde in heel Assen aan de slag. De visie moet volgens hem terug naar de tekentafel en herschreven worden in overleg met de bewoners. Clemens Otto (50+) zei dat er tot 2050 nog tijd genoeg was. We moeten niet te snel handelen, want voor we het beseffen worden we door nieuwe(re) technieken ingehaald. Hij pleitte ervoor inwoners te verleiden mee te doen. Ronald Witteman (CDA) was van mening dat de komende 20 jaar alle verwarmingsketels in Kloosterveen vervangen zullen worden. “Dus sluit aan op die momenten om te kiezen voor een gasloos verwarmingssysteem,” was zijn oproep.  De huidige aanpak is gebaseerd op machtspolitiek. Martine Deen (LstD) zei dat het noemen van de datum 2030 bij de bewoners de gedachte aan dwang had opgeroepen. Ook zijn stelde voor een pas op de plaats te maken. En opnieuw in overleg te gaan met de bewoners.    

Stappenplan     Bouke Weening (ChrU) stelde vast dat er met de visie niets aan de hand is, maar dat het had ontbroken aan goede communicatie. Hij hamerde erop dat het wijkuitvoeringsplan samen met de bewoners moest worden opgesteld. Hij pleitte voor de inzet van zogenaamde Isolatiebrigades. Hans Marskamp (GrL) benadrukte dat er een goed contact met de bewoners moet komen. Ook voor Marskamp was haalbaar en betaalbaar een voorwaarde. Volgens hem ging het om een route die elke 5 jaar herzien wordt er is dus niets in beton gegoten.

Geen dwang     Bert Homan (VVD) stelde vast dat de meeste antwoorden op de vragen van de Kloosterveeners zijn terug te vinden in de Transitievisie. Hij wilde van het college de bevestiging dat de bewoners vrij zouden zijn in hun keuze en dat er niemand zou worden gedwongen. En hij pleitte voor meer duidelijkheid over de financiële gevolgen. Hij riep het college op tot een intensievere samenspraak met de bewoners om het vertrouwen terug te winnen. Wethouder Dekker zei dat er niemand zal worden gedwongen. Alinda Bornkamp (D66) zei dat de Transitievisie de eerste goed stap was op weg naar een klimaatneutraal 2050. Het moet stap voor stap in een gefaseerde aanpak. Betaalbaar is voor D66 een belangrijk punt. Ga in overleg met kleine groepen in straten en buurten. En maak een stappenplan. Jannie Drenthe (SP) was van mening dat de visie slechts de route aangeeft. Zij was van mening dat juist bij het opstellen van de uitvoeringsplannen het overleg met de bewoners de nadruk moest krijgen. Zij stelde voor een participatieplan c.q. communicatieplan op te stellen zodat zowel de bewoners als de raad weten waar ze aan toe zijn. Wethouder Dekker zei aan de slag te zullen gaan met de voorstellen van D66 en SP.

Waterstof     Op vragen uit de raad over waterstof zei wethouder Dekker, dat gezien de huidige ontwikkelingen er voor 2030 geen grootschalig gebruik zal worden gemaakt van waterstof. Dus Lariks als waterstof proeftuin is niet aan de orde. Maar het noorden moet wel volop in blijven zetten op de ontwikkeling van de waterstof economie. De rad zal op de hoogte gehouden warden van het waterstof project in Hogeveen.

Stemmingen     Het amendement van de PvdA om Lariks en Kloosterveen als startwijken te schrappen werd gesteund door PvdA, PLOP en Lijst Deen en werd daarmee verworpen. De stemming over het raadsvoorstel Transitievisie Warmte werd met 18 stemmen voor (ChrU, GrL, D66, SP en VVD) aangenomen. De 15 raadsleden van de fracties van de PvdA, PLOP, 50+ en het CDA stemden tegen. In de visie is Kloosterveen aangewezen als startwijk. Maar met de bewoners is door het college nauwelijks gesproken. De Kloosterveeners voelen zich overvallen en niet gehoord. Dit slechte begin was voor de betreffende fracties een reden om tegen te stemmen.

Een krappe overwinning voor een voorstel dat de komende jaren de transitie-agenda zal bepalen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.