Menu Sluiten

Transformatorstation Zeijerveen, welke deskundige is de beste?

Het transformatorstation Zeijerveen moet binnen de grenzen van het huidige terrein uitgebreid worden. In de consulterende vergadering werd vastgesteld dat het voorstel als hamerstuk in de raadsvergadering kon worden afgehandeld.

Maar tot verrassing van wethouder Karin Dekker maakten de raadsleden toch enkele opmerkingen. Cindy Vorselman (PvdA) wilde weten of de nul-meting was gedeeld met de omwonenden. Ook wilde zij weten of er een vervolg-meting na de voltooiing van het project zou worden gedaan. Informatie van beide metingen met de buurtbewoners kan discussie over het geluidsniveau voorkomen. Wethouder Dekker zegde de 2e meting toe.

Deskundigen     Luc Rengers (AC) zei dat deskundigen hem hadden gezegd dat na het inpakken van twee van de drie transformatoren er nog steeds geluid zou zijn te horen. Wethouder Dekker ontkende dit niet, maar het wordt wel stiller. Zij zei dat deskundigen het college hadden overtuigd dat het inpakken van twee transformatoren voldoende zou zijn om onder het wettelijk toegestane geluidsniveau te blijven. Als de geluidsnormen overschreden worden voldoet het transformatorstation niet aan de eisen die in de vergunning zijn gesteld. Dan is de eigenaar van het station aan zet om zodanige maatregelen te nemen dat wel aan de wettelijke eisen voldaan wordt.

Het voorstel om het transformatorstation binnen de huidige grenzen uit te breiden werd unaniem aangenomen.