Menu Sluiten

Steeds meer inwoners Drenthe en Overijssel vergroenen eigen omgeving

Groene daken, regentonnen en afgekoppelde regenpijpen: steeds meer inwoners in Drenthe en Overijssel vergroenen hun woonomgeving. Deze conclusie trekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) uit de tussenstand van de subsidieregeling Klimaat Actief!. Van de 350.000 euro die sinds 1 januari beschikbaar is voor het werkgebied in beide provincies is al voor ruim 240.000 euro aan aanvragen ingediend of toegekend.

Foto © Aangeleverde foto

Hans Wijnen, lid dagelijks bestuur WDODelta: ,,De belangstelling is geweldig groot. Dit betekent ook dat inwoners die dit jaar nog gebruik willen maken van de regeling er snel bij moeten zijn.”

WDODelta biedt al enkele jaren de subsidieregeling Klimaat Actief! aan om inwoners, scholen en bedrijven te stimuleren om hun omgeving te vergoenen. ,,We zien de weersomstandigheden voor onze ogen extremer worden. Het wordt droger en heter, ook in de steden. Tegelijkertijd zien we vaker hoosbuien voorbij komen. Samen met gemeenten en provincies kijkt WDODelta naar knelpunten en oplossingen waar we water langer kunnen vasthouden of juist moeten afvoeren”, zegt Wijnen. ,,Ook inwoners kunnen maatregelen nemen. Hoe meer regenwater de grond in zakt, hoe minder droog de tuin is en hoe minder het riool wordt belast. En hoe meer groen in de tuin, hoe meer verkoeling je krijgt.”

Impuls voor inwoners

Dat meer inwoners van Drenthe en Overijssel maatregelen kunnen treffen, komt door de financiële impuls van de twee provincies. ,,We willen onze Drentse samenleving klimaatveerkrachtig maken. Zo kunnen we omgaan met de veranderingen, verminderen we de kwetsbaarheid voor het extreme weer én benutten we de kansen die een veranderend klimaat biedt. De samenleving en overheden zetten zich hiervoor in. De regeling Klimaat Actief! is een mooi initiatief van het waterschap voor onze inwoners. Stoeptegels eruit en meer groen in de tuin, daar dragen we graag aan bij”, vertelt Gedeputeerde Hans Kuipers van de provincie Drenthe. Zijn collega Bert Boerman van Overijssel: ,,In Overijssel werken we samen aan een klimaat robuuste provincie. Bewustwording is hierin een belangrijke stap. Met Klimaat Actief! maken we hele concrete maatregelen mogelijk om daarmee ook die bewustwording te versterken. En dat begint soms dus in je eigen achtertuin.”

Groene daken populair

In Drenthe loopt de gemeente Hoogeveen voorop met aanvragen. Wijnen: ,,De IVN (natuureducatie) benaderde hier samen met een lokale politieke partij een hovenier. Samen zetten ze zich in om zoveel mogelijk inwoners te enthousiasmeren voor een groen dak. Door gezamenlijk op te trekken, zien we dat de drempel om mee te doen heel laag is. Met een mooi resultaat.”

In Overijssel is Zwolle koploper qua aanvragen. Wijnen: ,,Er zijn daar veel actieve groepen inwoners die de handen ineen slaan om in straten en zelfs wijken daken te vergroenen. Maar ook het aanleggen van geveltuintjes en plaatsen van regentonnen wordt in toenemende mate omarmd. En dat is precies waar de regeling Klimaat Actief! voor bedoeld is.”

Op is op

De laatste jaren neemt de belangstelling toe. Vorig jaar was de subsidiepot in mei al leeg. Ook dit jaar is de regeling een succes en gaat het wederom hard. De boodschap vanuit het waterschap en de provincies aan de inwoners is dan ook om aanvragen snel in te dienen. Via https://www.wdodelta.nl/klimaatactief houdt het waterschap wekelijks bij wat de tussenstand is.

Subsidieregeling Klimaat Actief!

In Nederland hebben we leren leven met water. Dat doen we nog iedere dag. Maar het klimaat verandert snel en dus verandert het waterschap mee. WDODelta neemt maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan én om er goed mee om te gaan. Het waterschap gaat eenvoudig gezegd niet over de grond van inwoners. Met de subsidie Klimaat Actief! stimuleert WDODelta hen wel om de eigen woonomgeving weersbestendig te maken.

Documenten:
KlimaatActiefinfographicA3def.pdf