Menu Sluiten

Stadspartij PLOP, het college minacht de raad!

Ofschoon het TT-festival in 2020 niet is doorgegaan heeft er wel een evaluatie plaats gevonden die met de gemeenteraad is besproken. De bijbehorende financiële cijfers zouden uiterlijk 1 april 2021 aan de raad worden aangeboden. “Maar tot op heden, werd ook na de nodige aandrang niets ontvangen,” zegt Henk Santing (PLOP).

Stadspartij PLOP heeft navraag gedaan naar het uitblijven van de cijfers. De reactie van het college was, “dat wij te zijner tijd hierover zullen worden geïnformeerd.” Te zijner tijd, blijkt volgens Santing een ruim begrip, want deze gedetailleerde verantwoording werd tot op heden niet ontvangen.

Op vakantie     Op 26 augustus heeft PLOP nogmaals naar de cijfers gevraagd. Reactie, “de betreffende medewerker is tot 5 september met vakantie.” “Er is blijkbaar niemand anders die een officiële verantwoording kan opzoeken en doorsturen,” moppert Santing. Een week na afloop van de vakantie van de betreffende medewerker is er nog steeds geen reactie. Weer trekt PLOP aan de bel. Via de griffie wordt er dezelfde dag nog een gesprek met de wethouder georganiseerd. Daarna “blijft oorverdovend stil,” betoogt een boze Santing.

Minachting van de raad     “Dit gedrag komt ons helaas bekend voor,” zegt Santing. “Wij zijn al meerder keren geconfronteerd met vertraging van antwoorden op onze vragen waardoor dit college in verlegenheid werd gebracht. In de tussentijd werd er dan een probleem of tekortkoming alsnog weggewerkt.” De Stadspartij vermoedt dat het college “dit als acceptabel gedrag ziet!” Dit is volgens Santing niet alleen “een vorm van bewuste belemmering van het functioneren van de raad, maar wij ervaren dit ook als minachting van de raad door dit college. College wat is hier aan de hand, wat houdt u deze keer voor ons achter?” zijn de vragen van PLOP aan het college.