Menu Sluiten

Samen fietsen voor suïcidepreventie

Hulpverleners en nabestaanden stappen op donderdag 9 september op de fiets om aandacht te vragen voor zelfdoding onder jongeren. Dat gebeurt op initiatief van GGZ Drenthe in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie, Stichting Route Jack, Break the Stigma for families, GGD Drenthe, Accare en Espria Ledenvereniging. Aanleiding hiervoor is de Wereld Suïcidepreventiedag op 10 september, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor zelfdoding om het onderwerp bespreekbaar te maken en steun te bieden aan nabestaanden.

Foto © Aangeleverde foto

Programma
Op donderdag 9 september starten we in het Wielercentrum Noord in Assen. Deze ochtend staat geheel in het teken van ‘Ketensamenwerking rondom scholen en scholieren: contact maken, contact houden’. Er worden scenes vertoond van de voorstelling ‘1000 kilo watten’ van Garage TDI en Stichting Route Jack. Naar aanleiding hiervan gaan we samen in gesprek over hoe we een mooie samenwerking neer kunnen zetten in Drenthe voor de jeugd vanuit de scholen en op de scholen. Hoe kunnen de verschillende partners elkaar (beter) vinden rondom suïcidepreventie, maar ook rondom andere thema’s die te maken hebben met psychische (on)gezondheid. Aansluitend vinden deze ochtend ook een aantal bijzondere gesprekken op de fiets op de wielerbaan plaats. Hulpverleners en nabestaanden praten over hoe je zelfdodinggedachten kunt herkennen, bespreekbaar kunt maken en over herstellen van psychische problemen door sport en beweging. De ochtend wordt afgesloten met een groepsgesprek met een aantal jongeren en MIND young.

“Het gesprek aangaan is een van de belangrijke eerste stappen bij het bespreekbaar maken van psychische problemen en gedachten over zelfdoding”, aldus Cecil Prins. “Daarom is het maken van contact én in contact blijven ook zo belangrijk.” Cecil is psychiater en manager behandelbeleid bij GGZ Drenthe. Daarnaast is zij initiator van de (internationale) campagne Break the Stigma for Families.

Praten over zelfdoding
In Drenthe sterven jaarlijks ongeveer 80 mensen door zelfdoding. Elke suïcide treft daarbij ongeveer 135 andere mensen, zoals familieleden, vrienden, buren, collega’s, klasgenoten of sportteamgenoten. Onder jongeren in de leeftijd van 10 tot 20 jaar is suïcide zelfs de grootste doodsoorzaak. Suïcides eisen drie keer zoveel slachtoffers als verkeersongevallen. Toch ervaren veel mensen een groot taboe op zelfdoding. Mensen met gedachten over zelfdoding durven deze veelal niet te delen. En mensen om hen heen durven er niet naar te vragen.

Maak het bespreekbaar
Het is belangrijk dat we makkelijker met elkaar in gesprek durven te gaan over psychische gezondheid. Gedachten over zelfdoding zijn vaak een reactie op heftige langdurige problemen. Iemand wil dat er een einde komt aan deze zware situatie en ziet geen andere uitweg. Daarom is het belangrijk zelfdodinggedachten bespreekbaar te maken, zodat mensen de weg naar hulp kunnen vinden.