Menu Sluiten

Regionaal Wielercentrum eindelijk onder dak

Het college stelt de raad voor ruim 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de voltooiing van het regionaal Wielercentrum Noord. De coalitiepartij SP sprak van een prestigeproject waaraan geen gemeenschapsgeld besteed zou moeten worden. De fractie PLOP vond dat hier een taak lag voor de sponsors en het bedrijfsleven

Gemeenschapsgeld     Bas Ananias (SP) trok fel van leer. Het Wielercentrum was een prestigeproject waar te veel gemeenschapsgeld naar toe ging. “Het gaat om een totaalbedrag van 5 miljoen euro!” Volgens Ananias zouden private partijen hierin moeten investeren. De gemeente moet bezuinigen, maar stelt wel geld beschikbaar voor dit prestigeobject. “Als het om breedtesport gaat waarom investeren we dan niet in een zwembad of een ijsbaan?” brieste Ananias.

Kees Boonzaaijer (PLOP) stelde vast dat dit project alleen maar verliezers kent. Als het dak er niet komt verrot de houten kombaan en is er sprake van kapitaalvernietiging. Bouwen we het dak niet is de baan bij slecht weer niet bruikbaar en dat leidt tot verlies van inkomen. De Assenaren zijn verliezers omdat het gemeenschapsgeld is dat niet voor andere zaken besteed kan worden. Boonzaaijer is van mening dat de sponsors die toezeggingen deden bij de start van het wielercentrum in 2009 hun beloften niet zijn nagekomen. Hij twijfelde aan de toezeggingen die er nu zijn, een bijdrage van de Provincie Drenthe en het contract met het Alfa-college.

Wethouder Bob Bergsma stelde vast dat het in het verleden zaken niet zijn doorgegaan omdat er geen geld was. De gemeente heeft altijd gezegd, als dat geld er wel is financieren wij mee. De kapitaallasten voor die financiering zijn ieder jaar begroot. Het kost de gemeente dus niets extra’s. De provincie is bereid voor deze boven regionale voorziening geld op tafel te leggen. Bovendien wordt er binnenkort 10-jarig huurcontract met het Alfa-college gesloten. Ook het onderhoud van het wielercentrum is al in de begroting opgenomen.  

De andere fracties hadden weinig moeite met de financiering van het dak. Volgens Luc Rengers (PvdA) werd de bezuinigingen uit het verleden hersteld. Die bezuinigingen waren de oorzaak dat het dak werd geschrapt. Waarop Boonzaaijer reageert dat het de sponsors waren die hun toezeggingen niet na kwamen! Maar geen dak levert op den duur een rotte kombaan op en is dus kapitaalvernietiging. Een mening die door Clemens Otto (50+) werd onderschreven. Remi Moes (D66) zei dat door het dak de baan meer kon worden gebruikt en dat zou vooral de jeugd ten goede komen. Martin Rasker (VVD) was blij met de voltooiing van de baan. Hij ging ervan uit dat de open eindjes, zoals de toegezegd subsidies en het huurcontract, gecalculeerde risico’s waren. De wethouder zegt dat de afspraken en de gesprekken in een zodanig stadium zijn dat er nauwelijks risico’s zijn. Sjoerd Bakker (GrL) wilde weten of het wielercentrum nu echt klaar was. “Is er over een paar jaar niet weer geld nodig?” Wethouder Bergsma zegt dat met dit bedrag “klaar is en er gaat geen cent meer naar toe!” Rien Jongman (ChrU) is blij met het dak want dat levert een topsportaccommodatie op. Zonnepanelen op het dak is volgens hem een uitstekend idee. Boonzaaijer merkt op dat de wielerbaan geen topsport accommodatie is omdat de afmetingen niet aan de internationale standaarden voldoen. “Het is een oefenbaan.” Wethouder Bergsma zegt dat het een baan is voor breedtesport. Dat wat er aan topsport komt, is bijvangst.

Het lijkt dat er een meerderheid is voor het voorstel. Maar het besluit valt volgende week. En dat zal ongetwijfeld weer met de nodige discussie gepaard gaan.