Menu Sluiten

PvdA, heeft het college de mogelijke financiële problemen van Assenaren in beeld?

Alles wordt duurder en de armoede in Nederland neemt toe. Bovendien is er een forse toename van de inflatie. “De energie was in maart 157% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder,” betoogt Willard Bouwmeester (PvdA). “Niet alleen de lage inkomens maar nu redden ook de middeninkomens het financieel niet meer.”

De PvdA-fractie vraagt zich af of “het college de problematiek rondom de financiële situatie bij inwoners van Assen goed in beeld heeft? En ziet het college een toename van deze problematiek?”

Problemen in beeld     Het eerste dat moet gebeuren is deze problematiek in beeld brengen. “Het gaat immers om groepen die onder normale omstandigheden niet in beeld zijn,” zegt Bouwmeester. “Dit is een groep die wellicht niet op tijd om hulp vraagt en de gangbare ondersteuningsmogelijkheden niet kent.” Op tijd erbij zijn, “scheelt de komende jaren enorm veel tijd, geld en energie. Maar hoe krijgt het college deze problematiek bij middeninkomens en/of zzp’ers in beeld?”

Concrete plannen     De PvdA-fractie wil weten welke concrete plannen het college heeft om de verwachte problemen aan de pakken. “En hebben de instanties die inwoners met financiële problemen ondersteunen, zoals Vaart Welzijn, de financieel regisseurs, de buurtteams, werkplein Drentse Aa, de GKB wel voldoende capaciteit om de verwachte toename te tackelen?” wil Willard van het college weten.