Menu Sluiten

Provinciale en gemeentelijke archieven in de toekomst in digitaal Drents depot

Provincie Drenthe neemt deel in pilot van het Drents Archief, ook Emmen sluit aan

Het Drents Archief heeft onlangs met de Provincie Drenthe en de gemeente Emmen een dienstverlenings-overeenkomst getekend voor deelname aan de pilot van het Drentse e-depot, een nieuwe digitale archiefbewaarplaats. De proef, die drie jaar duurt, moet uitwijzen hoe informatie en documenten van overheden tot in eeuwigheid beschikbaar blijven. De pilot is nu gestart met drie partijen, eerder sloot gemeente Meppel zich al aan bij het Drentse e-depot.

Foto © Aangeleverde foto

Provinciale archieven
Het Drents Archief beheert en bewaart al meer dan een eeuw lang de provinciale archieven van Drenthe. Kilometers archief met verslagen, aktes, besluiten, brieven en notulen ligt er in geklimatiseerde depots. Maar tegenwoordig zijn de documenten die een overheid produceert steeds vaker alleen nog digitaal beschikbaar, denk aan tekstbestanden, Excelsheets en foto’s maar ook aan filmpjes, apps en tweets. Hoe zorg je er dan voor dat die data in de toekomst toegankelijk blijft, zelfs wanneer software die ervoor nodig is om een bestand te openen verouderd is, of helemaal niet meer bestaat?

Het Drentse e-depot moet daarin gaan voorzien. Het digitale depot van het Drents Archief biedt niet alleen de opslagruimte, het hele systeem aan processen en dienstverlening eromheen is minstens zo belangrijk. Het e-depot moet namelijk ‘bit-rot’ voorkomen, het verschijnsel waardoor digitale bestanden op den duur niet meer leesbaar zijn en dus informatie verloren gaat.

Dat de Provincie Drenthe zich in de testfase al aansluit bij het Drentse e-depot is niet verwonderlijk, het archief en de provincie werken al jaren samen. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Deze pilot biedt de provincie en andere partijen de kans om kennis te delen en te vergroten op het gebied van duurzaam beheer van digitale gegevens. Door deze pilot kunnen straks ook meerdere gemeenten aanhaken op het moment dat zij dat willen. Zodat nu, maar vooral straks in de toekomst de digitale archieven beter toegankelijk zijn.”

Gemeentes en andere (semi-)overheden
Naast de Provincie Drenthe zullen ook de gemeente Meppel en de gemeente Emmen deelnemen in de pilot. Laatstgenoemde brengt onder andere de videotulen, de videoverslagen van de raadsvergaderingen, naar het e-depot. “Met deze samenwerking zet de gemeente een nieuwe stap in het op orde brengen en houden van de digitale informatiehuishouding. Deze pilot biedt kansen om van elkaar te leren en de faciliteiten van een e-depot te leren kennen. Voor de gemeente is het belangrijk dat digitale archieven goed toegankelijk zijn. Nu, maar ook decennia later”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

In de toekomst zou elk ‘digital born’ archief een plek moeten kunnen krijgen in het Drentse e-depot.