Menu Sluiten

Onrust over plannen N371 bij Kloosterveen in Assen nog niet weg na drukbezochte bijeenkomst

De provincie Drenthe heeft samen met de gemeenten Assen en Midden-Drenthe plannen voor een betere verkeersverbinding van en naar de wijk Kloosterveen in Assen en een nieuwe Norgerbrug in Bovensmilde. Maar over hoe die verkeersaanpassingen er precies uit komen te zien is het laatste woord nog niet gevallen. Na een ‘valse start’ waren de bewoners vanavond aan zet om mee te praten over de plannen.

Onderdeel van de plannen is het verdubbelen van de N371 (Balkenweg) bij Kloosterveen.
© RTV Drenthe / Floor Visser

Het onderwerp leeft onder omwonenden. Dat is duidelijk te zien aan de volgepakte zaal in hotel Van der Valk in Assen. Ruim tweehonderd belangstellenden kwamen op de bewonersbijeenkomst af, waar was gerekend op ongeveer 75 bewoners. “Een fantastische opkomst”, zegt wethouder Albert Smit. “Dat betekent dat er veel mensen zijn begaan met hun leefomgeving en daar is deze avond ook voor bedoeld.”

Onrust onder bewoners

Een schetsontwerp voor de verkeersplannen veroorzaakte eerder onrust onder bewoners. Tientallen inwoners van de Sterrenbeeldenbuurt in Kloosterveen zijn niet blij met de beoogde aanpassingen van de N371, de weg die grenst aan de buurt. Ze zijn vooral ontevreden dat er al een schetsontwerp ligt, zonder dat hun kant van het verhaal is gevraagd.

Ook zijn ze bang dat de verdubbeling van de weg, waardoor deze vier banen krijgt, zal leiden tot hogere verkeerssnelheden. Met als gevolg geluidsoverlast, uitstoot van fijnstof en vermindering van de verkeersveiligheid. Daarnaast zijn ze tegen het verdwijnen van de door hen veelgebruikte oversteekplaats bij de Polweg naar recreatiegebied de Baggelhuizerplas.

‘We zijn vanavond pas gestart met de participatie’

Het is niet de eerste keer dat bewoners tegenover de gemeente Assen staan. Een groep bewoners stuurde eerder boze brieven naar het stadhuis van Assen en spraken in bij de raad. Veel partijen in de Asser raad snapten de kritiek. Ook zij vonden dat er met het schetsontwerp ‘een valse start’ is gemaakt.

Maar wethouder Albert Smit (Assen Centraal) wilde daar vanavond opnieuw niet van spreken. Volgens hem is de schets bedoeld als vertrekpunt voor een kostenverdeling tussen de drie betrokken overheden. “Ik vond het op dat moment te prematuur om te zeggen dat ze niet gehoord zijn. We zijn vanavond pas gestart met de participatie.”

Kritiek houdt aan

De wethouder denkt dat bewoners alsnog de kans krijgen om mee te praten over de plannen. “Men mag zeggen dat ze eerder inspraak hadden gewild, maar als je eerst alle bewoners die kans geeft, dan ben je al snel een paar jaar verder.” Vorige maand stemde de gemeenteraad in met een bedrag van 350.000 euro voor verdere uitwerking van het schetsontwerp.

Ondanks dat bewoners nu kunnen meepraten, steekt die ‘valse start’ sommige inwoners van Kloosterveen nog steeds. “We vragen ons nog altijd af waarom het op deze manier moest”, zegt Lisa Vergoes Houwens. “Ik had liever gehad dat we samen begonnen waren, voordat er een schets lag.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

De Sterrenbeeldenbuurt in Kloosterveen ligt vlak naast de N371, die volgens de schets vierbaans wordt.
© RTV Drenthe / Floor Visser

Eigen alternatief

Om niet alleen kritiek te geven, maar ook mee te denken, kwamen buurtbewoners onlangs zelf met een alternatief voor de plannen. Als het aan die Assenaren ligt, verdwijnt de Kloosterrotonde en komen daarvoor in de plek een op- en afrit naar de N371. De N-weg loopt dan door vanuit Assen richting Smilde, maar dan als tweebaansweg en verdiept aangelegd. Ook de oversteekplaats via de Polweg blijft in het plan van de bewoners bestaan.

Een mooi plan, vindt wethouder Smit. “Maar het is jammer om die plannen in de pers te lezen, in plaats van dat ze ook naar ons gestuurd worden. Het moet van twee kanten komen.” Volgens hem is het plan niet op tijd naar de gemeente gestuurd. “Als we elkaar serieus nemen, dan moeten we met elkaar communiceren. Dat doe je niet via de pers.”

Toch neemt de wethouder ook dit alternatief serieus. “Ook hier gaan we naar kijken”, besluit hij.

Vragen over participatie

De aanwezige bewoners hebben verder vragen over hoe de participatie tot stand komt. Betrokken bewoners kunnen de komende tijd plannen indienen via een website. Ook komen er werkgroepen en volgen er nog meer bijeenkomsten.

“Wat zijn dan de criteria om in zo’n werkgroep te komen?”, vraagt bewoonster Vergoes Houwens zich af. Scholte Strikwerda sluit zich daarbij aan: “Ze hebben vanavond niet besproken wie er dan in die werkgroep komen.”

Gedeputeerde Nelleke Vedelaar (PvdA) denkt aan een soort vertegenwoordiging. “We kunnen bijvoorbeeld zorgen dat er per straat een inwoner vertegenwoordigd is”, oppert ze. “Het is mooi dat er zoveel mensen zijn gekomen. Maar we moeten inderdaad gaan kijken hoe we die werkgroepen vorm gaan geven. Want tweehonderd inwoners in een groep is wel wat veel”, lacht ze.

De komende maand worden de reacties op de eerste schets verzameld en gaan gemeenten en provincie werkgroepen maken. Naar verwachting wordt het ontwerp van de aanpassing van de N371 en de nieuwe ontsluitingsweg naar Kloosterveen in de zomer van 2024 vastgesteld, waarna in het najaar van 2025 de werkzaamheden moeten beginnen. Het definitieve ontwerp van de nieuwe bredere Norgerbrug komt al eerder, in juli dit jaar.

Verkeersplan N371, Norgerbrug en Kloosterveen

De provincie Drenthe heeft samen met de gemeenten Assen en Midden-Drenthe een schets gemaakt voor aanpassing van de N371, de weg van Assen naar Bovensmilde, voor een betere verkeersverbinding van en naar de wijk Kloosterveen in Assen. Ook komt er een nieuwe, bredere Norgerbrug in Bovensmilde. Deze aanpassingen moeten zorgen voor meer veiligheid en een betere doorstroming van het verkeer.

Derde hoofdontsluiting

Onderdeel van de plannen is een derde hoofdontsluitingsweg voor de wijk Kloosterveen, die volledig voor rekening komt van de gemeente Assen. Door verdere uitbreiding van Assens jongste woonwijk, neemt het verkeer flink toe op de N371. Daarom is ingrijpen nodig en komt er ook een nieuwe brug over de Drentse Hoofdvaart, waarmee een derde toegangsweg naar de woonwijk ontstaat. Deze ontsluitingsweg wordt via een rotonde aangesloten op de N371. Ook komt er een knooppunt voor openbaar vervoer, een zogeheten OV-hub.

Verdubbeling

Om de toenemende verkeersdrukte van en naar Kloosterveen goed op te lossen, moet de N371 (Balkenweg) langs Kloosterveen verlegd en verdubbeld worden. Vanwege de verkeersveiligheid wordt de fietsoversteek vanuit Kloosterveen naar de Baggelhuizerplas, ter hoogte van de Polweg, geschrapt.