Menu Sluiten

Onduidelijkheid over opheffen witgoedregeling doet PvdA tegenstemmen

De gemeente gaat de Meedoen-regeling weer zelf uitvoeren om meer maatwerk te kunnen leveren. In het kader van meer maatwerk komt er ook voor de witgoedregeling een alternatief. Maar wel alternatief, wilde de PvdA weten. De raad moest beslissen over de aanpassing van de verordening waarin deze zaken zijn geregeld.

Meedoen-regeling     De Meedoen-regeling is een financiële regeling om kinderen uit arme gezinnen in staat te stellen mee te doen. Meedoen op school en in de vrije tijd De regeling wordt uitgevoerd door de WPDA. Maar de WPDA richt zich vooral op het weer aan het werk helpen van mensen. Daarin is de meedoen-regeling voor kinderen een afwijkende taak. De gemeente heeft besloten die meedoen-regeling zelf weer uit te voeren. De gemeente werkt samen met de stichting Leergeld, die de regeling zal uitvoeren.

Witgoedregeling     De witgoedregeling is te star. Het geld kan alleen maar aan witgoed besteed worden en bijvoorbeeld niet aan een fiets als die op dat moment meer nodig is om mee te doen met de samenleving. De raad moest dus beslissen over een andere regeling om maatwerk te kunnen leveren. Maar in het raadsvoorstel staat over de op te heffen witgoedregeling, dat “de komende maanden naar alternatieven zal worden gezocht.”

Geen rechtszekerheid     Cindy Vorselman (PvdA) stelde vast dat het uitgangspunt maatwerk ervoor zorgt dat er geen kaders zijn. Dus wat zijn de rechten van de cliënten? Dat zal zorgen voor rechtsonzekerheid en ontneemt cliënten de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een nadelige beslissing. Het feit dat er voor de witgoedregeling die 31 dec. 2021 wordt opgeheven nog geen alternatief is was voor de PvdA ook een reden om tegen te stemmen. “Wij kiezen voor zekerheid.” En de voorliggende nieuwe verordening levert die niet.

Duidelijkheid voor 1 november     Tony Neijenhuis (GrL) ging ervan uit dat het door de wethouder toegezegd alternatief op 1 november bekend is. Is dat niet het geval dan kan het intrekken van de regeling per 31 dec alsnog teruggedraaid worden. Jannie Drenthe (SP) was blij dat maatwerk nu het uitgangspunt is. Zij vroeg extra aandacht voor mensen in de Wajong en de Wia. Zij rekende er op dat 1 november de nieuwe witgoedregeling beschikbaar is. Martine Deen (lstD) vroeg zich af of er wel voldoende budget is om de witgoedregeling om te zetten in een maatwerk-regeling. Ook Lian Heijs (ChrU) pleitte voor goede afspraken ter vervanging van de witgoedregeling. De financiële problemen zijn vaak breder dan een kapotte wasmachine.  

Wethouder Jan Broekema betoogde dat maatwerk betere resultaten zou opleveren, omdat er minder strakke regels zijn. Maar het ontbreken van kaders maakt het ook lastig te bepalen wat wel en wat niet onder de regels valt. Dat zal de praktijk moet duidelijk maken. Een goede en grondige evaluatie zal één en ander duidelijk moeten maken. Hij zegde toe 1 november de alternatieve witgoed regeling aan de raad te zullen voorleggen.

De gewijzigde verordening werd aangenomen met de 4 stemmen van de PvdA-fractie tegen.