Menu Sluiten

Ondanks inspraak en motie, woningbouw Telglanden is een moeizaam proces

Telglanden 1 is een vervallen boerderij. De heren De Lange en Barels willen op die kavel 8 woningen bouwen. Met de gemeente is echter een discussie over meer groen en minder woningen. De fractie 50plus diende een motie in om de bouw vlot te trekken. Resultaat er gaat weer gesproken worden met de gemeente.

De initiatiefnemers spraken in tijdens de raadsvergadering. Zij wilden daar 8 woningen bouwen op basis van “boerderij typologie.” En er zou een seniorenhofje gerealiseerd worden. Zij beschuldigden het college de regels te veranderen. Zij hadden zich aan alle gemeentelijke richtlijnen gehouden. Maar nu wilde de gemeente dat er een extra groenstrook werd aangelegd en meer parkeerplaatsen. Eén en ander ging ten koste van het aantal woningen. Minder woningen betekent niet doorgaan van het project. De 5 meter groenstrook was volgens de insprekers niet gebaseerd op gemeentelijke regels.  

Via de raad     De raadsleden wisten niet wat ze met de inspraak aan moesten. Het voorgestelde plan past niet in het bestemmingsplan. De raad kreeg de indruk dat De Lange en Barels de zaak wilden vlot trekken via de gemeenteraad. Maar de raad was ook van mening dat het zo niet werkt.

Weer in gesprek     Wethouder Karin Dekker zei dat bouwen nu eenmaal ruimtelijke procedures is gekoppeld. In de wijk Peelo is relatief weinig groen, daarom is voor de extra strook van 5 meter gekozen. De groenstrook is ook gebaseerd op de omgevingsvisie. Zij zegde toe dat de stadsbouwmeester nogmaals met de initiatiefnemers in gesprek zou gaan.  

Overbodige motie     Aan het eind van de vergadering diende de fractie 50plus een motie in met de opdracht aan het college, “zich welwillend op te stellen en ruimte te zoeken dit initiatief al dan niet in ongewijzigde vorm te honoreren.” Clemens Otto (50plus) diende de motie in omdat er woning schaarste heerst. Bovendien is in het plan sprake van seniorenwoningen. De raad was van menig dat er door het college was gehandeld op basis van de bestaande regels en dat het college bereid was weer het gesprek aan te gaan. Bas Ananias (SP) zei voorstander te zijn van meer groen in de wijk. Luc Rengers (AC) was van mening dat 50plus zich voor het karretje van de projectontwikkelaar had laten spannen. Conclusie van de meerderheid in de raad, deze motie is overbodig.

De fractie 50plus stelde vast dat de motie het niet zou halen en besloot hem niet in stemming te brengen, maar aan te houden