Menu Sluiten

Noodopvang asielzoekers in de Expo Hal wordt verlengd

De gemeente Assen heeft toestemming gegeven aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de noodopvang in de Expo Hal te verlengen tot en met 31 augustus 2022. Sinds eind november vorig jaar is in deze hal tijdelijke noodopvang gevestigd. De opvang op deze locatie verloopt goed. Het COA heeft tot en met 31 maart 2022 toestemming gekregen om deze locatie te gebruiken. De nood is echter nog steeds hoog. Daarom heeft de gemeente op verzoek van het COA besloten om deze periode te verlengen. Na deze datum wordt het pand in gebruik genomen door een nieuwe eigenaar.    

Reden voor verlenging is dat in ons land nog steeds onvoldoende ruimte is voor opvang van asielzoekers. Dit heeft onder andere te maken met verschillende brandhaarden en oorlogssituaties in de wereld waarvoor nog geen oplossing in zicht is. Ook verblijven statushouders langer in de COA-opvang, doordat zij vanwege het woningtekort niet door kunnen stromen naar huisvesting in gemeenten. Daarnaast neemt de druk op beschikbare ruimte toe door vluchtelingen uit Oekraïne. Met verlenging wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen dat er weer een onhoudbare situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstaat en krijgt het COA meer ruimte om geschikte opvanglocaties voor de langere termijn te vinden. 

Tijdelijke opvang     Het gaat om tijdelijke opvang van maximaal 500 asielzoekers, die zich in Ter Apel hebben gemeld voor de asielprocedure. De mensen worden door het COA voorzien van eten, drinken, kleding, toiletartikelen en een slaapplek. Ze zijn vrij om het terrein te verlaten. Begeleiding van de asielzoekers wordt verzorgd door het COA samen met andere instanties zoals VluchtelingenWerk Nederland. Bij de Expo Hal wordt 24 uur per dag beveiliging ingezet.  

Beroep op andere gemeenten     De nieuwe afspraak tussen de gemeente en het COA is vastgelegd in een addendum op de lopende bestuursovereenkomst voor de opvang. Het eerder opgestelde beheersplan is nog steeds van kracht. De gemeente heeft bij het maken van de afspraken nadrukkelijk aan het COA meegegeven dat het vanuit het oogpunt van evenredige verdeling van opvang over de gemeenten in (Noord-)Nederland goed zou zijn om voor vervolgverzoeken een beroep te doen op andere gemeenten.