Menu Sluiten

Nieuwe directeur-bestuurder voor Acanthis

Het bestuur van Acanthis heeft Hennita Schoonheim per 1 juni 2021 benoemd tot directeur-bestuurder van zorgorganisatie Acanthis. Acanthis is een overkoepelende organisatie van zelfstandige hospices in de provincie Drenthe en biedt vrijwillige zorgondersteuning bij sterven in hospices en in de thuissituatie.

Hennita Schoonheim is 49 jaar, getrouwd en moeder van twee pubers. Ze heeft in haar loopbaan voor zorg- en welzijnsorganisaties gewerkt en heeft daarnaast ervaring opgedaan in de gemeentepolitiek en in toezichthoudende functies. De laatste jaren werkte ze als netwerkcoördinator palliatieve zorg in Drenthe en Steenwijkerland. In die functie werkte ze al samen met Acanthis en met de hospices in Drenthe. Zij kent de vraagstukken, de regio en de samenwerkingspartners in de regio goed.

Nieuwe directeur-bestuurder voor Acanthis
Foto ©Aangeleverde foto

Samen met de medewerkers en vrijwilligers van Acanthis wil zij de organisaties verder versterken en de samenwerking met andere zorgorganisaties een impuls geven. De door Acanthis ingezette koers om meer vrijwilligers in te kunnen zetten in de thuissituatie of in verpleeg- en verzorgingshuizen zal hierin leidend zijn.

Schoonheim: ”Ik ben gemotiveerd om op deze positie richting en sturing te geven aan de organisatie en de uitdagingen waarvoor de organisatie staat: Het ontwikkelen en realiseren van een strategisch beleid, het bevorderen van samenwerking tussen de formele en informele zorg en bovenal het continueren en uitbreiden van inzet van vrijwilligers ter ondersteuning van terminale patiënten en hun naasten”.

Over Acanthis:
Acanthis is een overkoepelende organisatie van zelfstandige hospices en zij zorgt voor vrijwillige zorg bij sterven in de hospice en thuis. Zij doet dat vanuit een duidelijke missie: De kwaliteit van leven in de laatste fase zo aangenaam mogelijk maken. Onze coördinatoren en honderden vrijwilligers zetten zich voor deze missie in vanuit de kernwaarden: toewijding, kennis en kunde.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Ine Taffijn, bestuurslid PR/Communicatie tel. 06 46340513 of de heer drs. Wim Sulimma, bestuursvoorzitter tel. 06 22376366.