Menu Sluiten

Niet alle fracties vinden dat wethouder Dekker in Assen kan blijven

In de gemeentewet is vastgelegd dat een wethouder moet wonen in de plaats waar de functie wordt uitgeoefend. Maar de gemeenteraad kan ontheffing verlenen als een wethouder van buiten wordt aangesteld. De raad stemde niet unaniem in met de ontheffing van het woonplaatsbeginsel van wethouder Karin Dekker.   

 

Wethouder Karin Dekker woont niet in Assen maar in Groningen. Dus ieder jaar moet de raad besluiten of er “ontheffing woonplaatsbeginsel” wordt verleend. En zoals altijd ontspon zich weer een discussie die hoort bij een dergelijk voorstel. Nu Met betrekking tot wethouder Karin Dekker maar dezelfde discussie met dezelfde partijen deed zich ook voorbij de woonplaats ontheffing van het woonplaatsbeginsel bij wethouder Mirjam Pauwels, die in De Wolden woont.

Ook nu weer waren het de fracties van PLOP en de fracties van de PvdA en AssenCentraal die tegen het voorstel stemden. Waarbij moet worden opgemerkt dat de fractie AssenCentraal bestaat uit twee leden die een paar maanden geleden uit de PvdA-fractie zijn gestapt. De reden van hun afsplitsing lag dus blijkbaar niet in een verschil in opvattingen over het woonplaatsbeginsel.