Menu Sluiten

Minister Kuipers, u moet de kinderhartchirurgie UMCG niet sluiten!

De gemeenteraad van Assen stuurt vandaag een brief aan minister Ernst Kuipers met het nadrukkelijke verzoek terug te komen op zijn voorgenomen besluit de centra voor (kinder)hartchirurgie- en cardiologie in Groningen en Leiden te sluiten.

Volgens de minister zou het beter zijn complexe kinderhartchirurgie in ons land te concentreren in twee ziekenhuizen, namelijk het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC Utrecht.

Schadelijk voor toekomstige patiënten    Volgens de Asser gemeenteraad is het voornemen om de Academische Ziekenhuiszorg in Noord Nederland dusdanig te beperken schadelijk voor (toekomstige) patiënten en hun naasten in Noord Nederland. En betekent het een onaanvaardbare verslechtering van de zorg voor deze zeer kwetsbare jonge mensen.

De (kinder)hartchirurgie- en cardiologie op academisch niveau dient regionaal snel en goed bereikbaar te blijven en toegankelijk te zijn voor alle patiënten. Behoud van een goede infrastructuur op het gebied van ziekenhuiszorg in Noord-Nederland is daarvoor cruciaal.

Daarbij komt dat Noord-Nederland onevenredig zwaar getroffen wordt bij het verder afschalen van dergelijke cruciale ziekenhuiszorg. Dit leidt ertoe dat hoogwaardige (academische) werkgelegenheid in onze regio verder afneemt.