Menu Sluiten

Meevaller voor Assen: gemeente houdt 10,3 miljoen euro over na 2021

De gemeente Assen heeft na vorig jaar 10,3 miljoen euro overgehouden. Dat is meer dan vooraf werd ingeschat, blijkt uit de jaarrekening van de gemeente.

© Romy Posthumus

Ten opzichte van de begroting van de provinciehoofdstad is dit bedrag 14,2 miljoen euro gunstiger. In de berekening was er namelijk nog sprake van een tekort van 3,9 miljoen. Dat bedrag zou uit de algemene reserves gehaald moeten worden om zo de begroting sluitend te maken. Tijdens het jaar werd al duidelijk dat het bedrag zou veranderen in een positief saldo van 1,4 miljoen. En dat heeft nog rooskleuriger uitgepakt voor de gemeente.

Meevallers: uitkeringen Rijk en coronamiddelen

Dat het bedrag hoger is uitgevallen heeft meerdere reden. Zo is niet het gehele budget ingezet voor de coronasteunmiddelen: 2,5 miljoen euro daarvan is nog over. Een deel wordt achter de hand gehouden voor de toekomst. Het college denkt dat dat bedrag nog nodig is voor eventuele coronategenvallers.

Daarnaast heeft Assen in 2021 meer uitkeringen van het Rijk gekregen, zijn de Wmo-kosten lager uitgevallen dan begroot, kostte het begeleid wonen ook minder en waren er minden bijstandsuitkeringen.

De personeelskosten vielen daarentegen wel hoger uit dan verwacht. Zo’n 2,5 miljoen euro. Dat komt vooral door het wegwerken van achterstanden in de jeugd-GGZ en als gevolg van ziekteverzuim en extra werkzaamheden door corona.

Algemene reserves spekken

Van die ruim 10 miljoen gaat er 6,6 miljoen naar een specifieke bestemmingen, zoals horeca en cultuur. Daarnaast krijgt woningcoöperatie Actium 400.000 euro voor de bouw van sociale huurwoningen op het Acmesa-terrein en wordt het zogeheten weerstandsvermogen van de gemeente op peil gebracht om zo risico’s af te kunnen dekken.

Het resterende bedrag – 3,7 miljoen euro – gaat terug naar de algemene reserves. En die kan de stad goed gebruiken. In 2020 stond Assen nog onder financieel toezicht van de provincie, omdat de begroting niet sluitend was. Morgenavond bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening.