Menu Sluiten

Inzet op verduurzaming Asser woningen is Altijd Goed!

Met het plan van aanpak ALTIJD-GOED maatregelen wil de gemeente Assen inwoners stimuleren en helpen om hun woning te verduurzamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om isolatie of de aanschaf van zonnepanelen. Deze maatregelen zorgen voor meer comfort én voor een lagere energierekening. Bovendien worden hiermee de eerste stappen gezet naar het aardgasvrij wonen.

Wethouder Karin Dekker: “We willen samen met inwoners aan de slag met haalbare en betaalbare maatregelen voor hun huis. Dat doen we wijkgericht, persoonlijk en laagdrempelig, zodat iedereen kan profiteren van de altijd-goed maatregelen.”

Asser aanpak altijd-goed maatregelen     Met de Asser aanpak wil de gemeente via drie sporen inwoners stimuleren en helpen om met hun woning aan de slag te gaan. Het eerste spoor richt zich op het informeren van alle inwoners. Dit gebeurt nu al via het Drents Energieloket en het Duurzaamheidscentrum Assen. Nieuw is de invoering van het Asser energieloket. In elke wijk wil Assen een energieloket gaan inrichten.

Wethouder Dekker: Met de invoering van een Asser energieloket in elke wijk willen we dichtbij de inwoners thuis ondersteuning bieden. We richten ons op alle inwoners en hebben speciale aandacht voor kwetsbare mensen zoals ouderen, laaggeletterden en minima. Hen willen we zoveel mogelijk ontzorgen en ondersteunen bij het nemen van altijd-goed maatregelen.”

Woningeigenaren     Het tweede spoor is gericht op woningeigenaren. Assen wil hen met een mix van maatregelen informeren en ontzorgen. Zo kunnen zij maatwerkadviezen voor hun huis krijgen. Ook kunnen minder draagkrachtige eigenaren gebruik maken van een isolatiegift. Hiernaast wil de gemeente kijken naar energieacties voor groepen woningeigenaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om een collectief aanbod voor isolatiemaatregelen of zonnepanelen. Bovendien wil de gemeente inwoners faciliteren die zelf met hun straat of buurt aan de slag willen met verduurzaming. 

Huurders     Het derde spoor concentreert zich op huurders. Samen met woningbouwcorporaties wil Assen verschillende maatregelen nemen gericht op energie besparen. Een concrete actie is bijvoorbeeld de invoering van een fix-brigade. Deze brigade helpt bewoners met eenvoudige maatregelen om hun energiekosten te verlagen, zoals het instellen van de CV-ketel op 60 graden. Ook wil de gemeente minder draagkrachtige bewoners helpen bij de vervanging van oude koelkasten, drogers en andere ‘energieslurpers’. Tot slot gaat Assen met woningcorporaties o.a. onderzoeken hoe verduurzaming van huur- en koopwoningen in hetzelfde huizenblok eenvoudiger kan.

Leer-werk traject     De krapte op de arbeidsmarkt is een punt van zorg. Er is gebrek aan menskracht en materiaal. Assen wil hierop inspelen door samen met marktpartijen aanbodacties voor groepen mensen te ontwikkelen. De fix-brigade voor huurders wordt gekoppeld aan een leer-werk traject. Hiermee kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ervaring opdoen en zo doorstromen naar een baan bij een installatie- of isolatiebedrijf.

Met dit plan van aanpak draagt de gemeente bij aan het uiteindelijke doel: een CO2-neutraal Assen in 2050. De gemeenteraad neemt over het plan van aanpak in haar vergadering van 30 juni 2022 een besluit.