Menu Sluiten

Ineke Donkervoort de eerste voorzitter van de Regiegroep Asser Sportakkoord

Na een periode van gedegen voorbereiding kan de regiegroep van het Asser Sport akkoord van start. Ineke Donkervoort gaat hierin de rol van onafhankelijk voorzitter op zich nemen. Ineke heeft een veelzijdige ervaring in de sport. Ze was topsporter, coach en bestuurder bij onder andere NOC&NSF.

Kracht van de sport     Donkervoort heeft interimfuncties in de sport bekleed als directeur KNHS, directeur InnoSportNL en directeur Dopingautoriteit. Ze was lid van de Raad van Toezicht van de KNSB en is nu nog lid van de Raad van Commissarissen van Sportbedrijf De Fryske Marren. Ineke kent “het Drentse” door haar werkzaamheden in het verleden als Lid van de council Drenthe beweegt, adviseur samenvoeging Olympisch Plan Drenthe en Sport Drenthe, en als voorzitter College van Bestuur van het Drenthe College. 

Ineke Donkervoort, “Ik ben gemotiveerd door de kracht van sport in het verbinden van mensen en het bijdragen aan een vitale samenleving. Ook hoop ik anderen te inspireren zich te verbinden met de mogelijkheden die sport biedt om Assen vitaler te maken en Assen Sportstad te laten groeien.”

Overige leden regiegroep     De overige leden van de regiegroep zijn Bertjan Marree, Hans Derks en Jaap Meijering (namens de Asser sportwereld), Hennie Luppes (Vaart Welzijn), en Gerrit Stolte en Else Deddens (gemeente Assen ). De regiegroep behoudt overzicht over de voortgang van de uitvoering van het Sport Akkoord, zorgt voor samenhang tussen de verschillende thema’s, de middellange termijn koers, en bewaakt de inzet van de middelen.

Themagroepen en ondersteuning     De themagroepen stellen het jaarlijkse uitvoeringsplan op onder leiding van hun thematrekker. De sportregisseur Anita ter Veld en sportcoördinator Rita Buikema ondersteunen hierbij en sturen de uitvoering van het Asser Sport Akkoord aan. Zo blijft het netwerk de basis van het Asser Sport Akkoord vormen en is er tegelijkertijd wel een vorm van governance waarin sturing en verantwoording zijn geregeld.