Menu Sluiten

In gesprek met de lijsttrekkers: Jannie Drenthe van de SP

Omroep Assen houdt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen persoonlijke interviews met alle lijsttrekkers. Met vandaag Jannie Drenthe van de SP.

 

Foto Jannie Drenthe – Foto © Omroep Assen

Jannie Drenthe is een geboren en getogen Assenaar. Op dit moment woont ze in Assen-Oost. Ze heeft niet altijd in haar geboortestad gewoond. Na zich een tijdje in Emmen te hebben gevestigd, kreeg ze heimwee en is ze sinds twintig jaar weer in Assen te vinden. Nog altijd staat zij achter deze beslissing en wordt ze blij als ze op haar fiets door de stad rijdt.

Drenthe heeft twee dochters, die zij alleen heeft grootgebracht. Inmiddels hebben beiden het nest verlaten. Eerst om in Groningen te studeren, waar de oudste nog altijd woont. De jongste is naar Utrecht getrokken. Zelf heeft Jannie in Arnhem aan de sociale academie gestudeerd. Hierna is ze nog naar Groningen gegaan om zich te storten op de studie psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Toen haar moeder ziek werd, besloot ze te stoppen om voor haar te zorgen. Gelukkig knapte deze op, maar tegen die tijd had Drenthe al een baan gevonden en besloot Jannie de studie niet weer op te pakken.

In haar vrije tijd zeilt Drenthe. Ze heeft samen met vrienden een eigen bootje in Heeg, waarmee ze regelmatig het water opgaat. Daarnaast is ze voorzitter van de Dierenweide in Assen-Oost. Deze moet volgens Drenthe weer helemaal opgebouwd worden tot een leuke stadsboerderij. Iets waar ze zich met plezier voor inzet.

SP

Drenthe is heel lang lid geweest van de PvdA. Maar toen de sociale werkvoorziening en het ziekenfonds werden afgeschaft, daar dure zorgverzekeringen voor terugkwamen en de regels rondom de bijstand strenger werden, keerde ze deze partij de rug toe en stapte over naar de SP. “Dat vond ik zo’n uitverkoop van wat Drees had opgebouwd en de andere PvdA-leden.”

De politica zegt nooit een leidende rol geambieerd te hebben binnen de SP. Toen ze met pensioen ging, was ze al jaren lid van de partij en bedacht zich: “Ik weet zo veel van gemeenten, van het sociaal domein en de participatiewet, want dat deed ik in Emmen waar ik 10 jaar voor de gemeente had gewerkt; zonde om door het putje weg te spoelen. Toen heb ik het bestuur van de SP gemaild dat ik wel wat wilde doen. Dat was net in aanloop van de vorige verkiezingen.” Binnen de kortste keren had ze die leidende rol als lijsttrekker van de partij toch te pakken.

College

Op de vraag of de SP weer in het college wil, antwoordt Drenthe bevestigend. Bij de vorige verkiezingen heeft de partij zoveel stemmen gekregen, dat ze daar nu wel in willen. Volgens haar zijn de kiezers het voornaamste criterium om mee te willen doen in het college of niet. Drenthe maakt verder duidelijk dat de SP haar leden en de Assenaren zoveel mogelijk wil betrekken bij het nemen van beslissingen. Volgens haar doe je het uiteindelijk voor hen: “Dat je aan het einde van de rit je kiezers in de ogen kunt kijken en kunt zeggen: ‘Zo zijn we er voor jullie ingegaan en dit is wat we hebben kunnen regelen’.”

Sinds twee jaar zit de SP in het college met Jan Broekema als wethouder. Of dat genoeg is om te zeggen dat ze iets hebben bereikt? Volgens Drenthe heeft Broekema in deze tijd veel gedaan. Zo is er bijvoorbeeld een ‘Inclusienota’ vastgesteld. Dit houdt in dat Assen veel meer rekening gaat houden met mensen met een beperking zoals slechthorendheid of een fysieke beperking. Zij moeten overal naar binnen kunnen zonder obstakels zoals drempels.

Daarnaast is er een ‘Participatienota’ voor inwoners vastgesteld. Ambtenaren moeten inwoners veel sneller, eerder en beter betrekken bij het uitvoeren van beleid. Hierover moeten ze zich tegenover de raad verantwoorden. Of de nota zal werken zoals men bij de SP hoopt, zal volgend jaar blijken.

V0or de komende periode wil de SP een collegeprogramma waarin de wijk en de wijkbewoners centraal staan.

Formule 1

Hoewel de SP niet principieel tegen de komst van de Formule 1 naar Assen is, zien ze het liever toch niet gebeuren. Beter is het volgens Drenthe om ergens in te investeren waardoor er in de toekomst bijvoorbeeld geen voedselbanken meer nodig zijn.

Kunst en cultuur

Drenthe wil in de komende periode accent leggen op kunst en cultuur. Voornamelijk met betrekking tot jongeren en in de wijk. Men zou op jonge leeftijd kennis moeten maken met kunst en cultuur. Op dit moment vinden de meeste culturele projecten plaats in Podium Zuidhaege. Drenthe vraagt zich af waarom dit niet eveneens in de wijken kan? Vandaar dat ze schilder- en toneelactiviteiten met jongeren, maar ook met volwassenen in de wijk georganiseerd wil zien. Ze stelt dat niet al het geld naar musea moet gaan, maar dat een deel daarvan aan het zelf creëren van kunst besteed zou moeten worden.

Aardgas

De SP’er weet niet of het voor Assen mogelijk is om in 2050 helemaal van de aardgas af te zijn. Volgens Drenthe heeft de stad veel woningen uit de jaren 60 en 70, waardoor het lastig wordt ze allemaal van waterpompen te voorzien en ze te isoleren. Iets dat dus heel veel geld zal kosten. Net als bij andere onderwerpen pleit de lijsttrekker ook hier voor een collectieve benadering en het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak voor de belangrijke veranderingen die nodig zijn.

 

Het gehele interview met Jannie Drenthe is hier te beluisteren.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 14, 15 en 16 maart.