Menu Sluiten

Impuls voor zzp’ers cultuureducatie in Groningen en Drenthe

Zzp’ers werkzaam op het gebied van cultuureducatie in Drenthe en Groningen kunnen na de zomer gratis deelnemen aan een cursusprogramma. In het programma vergroten ze hun kennis en digitale vaardigheden en leren ze het online en offline cultuuronderwijs te combineren. Het gratis programma is mogelijk omdat het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidieaanvraag van 70.000 euro van Stichting Kunst & Cultuur en Compenta heeft goedgekeurd. 

Vanwege corona werden door scholen fysieke kunstlessen en erfgoedprojecten geannuleerd en moesten zzp’ers omschakelen naar online alternatieven. Dat was niet voor iedereen even makkelijk. Nu de basisscholen weer open zijn en ook het voortgezet onderwijs vanaf 31 mei weer open mag, zijn gastlessen van kunstdocenten op school wel weer mogelijk. Marieke Vegt, directeur bij Stichting Kunst & Cultuur, denkt dat online muzieklessen en virtuele museumbezoeken ook in de toekomst mooie aanvullingen kunnen zijn op de lessen in de klas.

Foto © Aangeleverde foto

In januari pleitte Marieke Vegt bij gemeenten al voor financiële steun voor de groep culturele zzp’ers. Zij zag dat deze groep ondernemers financieel geraakt was en een aantal zzp’ers het water zo aan de lippen stond dat ze de branche dreigden te verlaten. Nu komt ze de groep zelf tegemoet. “We ontwikkelen de komende weken een cursus waar zzp’ers niet alleen gratis aan kunnen deelnemen, maar waar ze na afloop ook een bescheiden bedrag krijgen om het geleerde in de praktijk toe te passen. We worden hierbij begeleid door experts van het Digitaal Expertisecentrum Nederland en het Landelijke Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst”, zegt de directeur.

“Het gaat om het vergroten van de kennis van zzp’ers rond digitale werkvormen en het interactief leren, met en zonder beeldscherm. Daarnaast kijken we naar mogelijke nieuwe verdienmodellen, zodat ze de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen treden en weten hoe ze scholen het beste kunnen benaderen om hun diensten aan te bieden”. In Drenthe en Groningen zijn circa 300 zzp’ers actief in het cultuuronderwijs, zo heeft K&C berekend. Per provincie kunnen minimaal 30 en maximaal 76 zzp’ers deelnemen. Aanmelden kan na de zomervakantie.

Onderzoek in Drenthe
De beroepspraktijk van kunstprofessionals verandert. Het aantal en het aandeel culturele zelfstandigen zonder personeel is de laatste jaren flink gestegen. Naast de werkzaamheden voor amateurs en de leerlingen in het onderwijs, vindt de zzp’er steeds vaker opdrachten in het sociale domein. Om meer zicht te hebben op de uitdagingen van zzp’ers hebben K&C, Huis voor de Kunsten Limburg, LKCA en Boekmanstichting de handen ineengeslagen. Samen hebben ze de Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd om de belangrijkste ontwikkelingen in en rond de culturele beroepspraktijk in Drenthe en Limburg in kaart te brengen. Het onderzoek moet aantonen wat de maatschappelijke waarde van zzp’ers is en hoe onmisbaar zzp’ers zijn in de culturele infrastructuur in Drenthe. Op basis van het onderzoek hopen de opdrachtgevers overheden en fondsen beter te kunnen adviseren over hun cultuurbeleid. Kunstprofessionals die momenteel of voor het uitbreken van de coronapandemie, fulltime of parttime, als zzp’er werkzaam zijn of waren, kunnen nog tot 31 mei deelnemen aan het onderzoek door de vragenlijst in te vullen via de site van K&C; www.kunstencultuur.nl