Menu Sluiten

Impuls van 1 miljoen euro voor herstel Asser economie

B & W van Assen willen 1 miljoen euro beschikbaar stellen voor de uitvoering van de Herstelagenda Economie en Werk. Het geld is bedoeld om ondernemers en bedrijven die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis met een samenhangend pakket aan maatregelen een steun in de rug te geven. Hoewel het college zich eerst richt op het stimuleren van de lokale economie, is het beschikbare budget ook bestemd voor de sport- en cultuursector.

Herstelagenda     “We zien dat ondernemers zwaar lijden onder de coronacrisis. Natuurlijk konden en kunnen zij een beroep doen op allerlei landelijke regelingen. Wij willen daar bovenop iets extra’s doen om binnen onze mogelijkheden de economie te stimuleren”, zegt wethouder Mirjam Pauwels namens het college. De Herstelagenda wordt 10 en 17 juni behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad.

Breed overleg     Voor het opstellen van de Herstelagenda sprak het college met vertegenwoordigers van Vaart in Assen, Ondernemend Assen en VNO/NCW en MKB. De gesprekken waren bedoeld om te inventariseren van welke maatregelen hun achterbannen het meeste effect verwachten. Ook de gemeenteraad werd geraadpleegd om ideeën en suggesties aan te leveren.

Aantrekkelijk parkeren     De Herstelagenda omvat een groot aantal maatregelen. Het college wil nog meer lokaal en regionaal inkopen. Daar waar mogelijk worden vergunningsaanvragen nog sneller behandeld. En om het bezoek aan Assen te stimuleren, is geld beschikbaar voor promotie en marketing van de stad. Samen met ondernemers wordt gekeken naar actiedagen waarbij het parkeren in de stad extra aantrekkelijk wordt gemaakt. Verder willen B en W de inrichting van winterterrassen voor de komende jaren mogelijk maken.

Pakket per ondernemer     Het college heeft extra aandacht voor individuele ondernemers die het zwaar hebben. Per ondernemer wordt een pakket samengesteld, dat kan variëren van uitstel van betaling, meerjarige betalingsregelingen, kwijtschelding van schulden tot een overbruggingskrediet. Niet elke ondernemer zal deze ondersteuning nodig hebben en daarom willen B en W dit op verzoek van en in samenspraak met ondernemers doen. Daarbij is ook een rol weggelegd voor Werkplein Drentsche Aa en de GKB.

Eerdere maatregelen     In de afgelopen maanden vooruitlopend op de Herstelagenda trof de gemeente al een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Zo besloot het college ruimte te bieden voor grotere terrassen. Daarnaast kunnen horecaondernemers een beroep doen op een voucher om hun zaken en/of terras zo coronaproof mogelijk te exploiteren. Verder werden ondernemers in de gelegenheid gesteld kortingskaartjes voor de parkeergarages aan te vragen en uit te geven aan hun klanten. Deze actie is onlangs beëindigd.