Menu Sluiten

Hoe pak je energiearmoede aan?

De energieprijzen stijgen en dat brengt mensen in financiële problemen. VVD, SP en ChristenUnie vroegen in een motie actie van het college.

De motie droeg het college op met spoed een regeling op te zetten ter ondersteuning van huishoudens die in de problemen komen. Het gaat om huishoudens met een inkomen van maximaal € 2.500, met een eenvoudige vermogenstoets. De hele raad voelde wel dat er op korte termijn actie nodig was door de explosieve stijging van de gasprijzen.

Gezinsgrootte     Jannie Drenthe (SP) vroeg zich af hoe je dergelijke bewoners snel vindt. Maar stelde wel vast dat je met de grens van € 2.500 ook de werkende armen bereikte. Cindy Vorselman (PvdA) was bang dat er administratief moloch zou moeten worden opgetuigd. Alberts Smit (AC) was van mening dat de motie rammelde omdat de in de motie genoemde inkomens volstrekt willekeurig waren. Er werd bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de gezinsgrootte. Henk Santing (PLOP) stelde vast dat de € 2.500 afweek van de door de gemeente gehanteerde normen voor het minimabeleid en heeft dit gevolgen voor dat beleid? Bouke Weening (ChrU) zei dat het om maatwerk ging. Linda Bornkamp (D66) was van mening dat hier een taak lag voor de landelijke overheid.

Geld uit Den Haag     Wethouder Jan Broekema zei dat het college de gedachte achter de motie steunde. Hij had over de motie contact gehad met de WPDA en stelde vast dat de motie lastig uitvoerbaar is. Op dit moment zijn er op het gebied van energiearmoede geen problemen. Bovendien komt er vanuit Den Haag ook al het nodige geld naar de gemeenten om energiearmoede aan te pakken.

Die Haagse bijdrage vraagt een aanpak van de gemeente. Broekema stelt voor om de voorstellen in deze motie te koppelen aan de uitvoering van de landelijke aanpak. “Waarbij we wel moeten vaststellen dat iedere regeling grenzen kent,” waarschuwt hij. Hij wil de landelijke regeling ophogen met een lokale Asser plus. Het geld is geen probleem. Assen heeft nog (nood)fondsen om dit aan te pakken.

Na deze toezeggingen van wethouder Broekema besloten de indieners de motie in te trekken.