Menu Sluiten

Het uitvoeringsprogramma Assen Centraal kan van start

De gemeenteraad heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om het programma Assen Centraal uit te kunnen voeren. Assen Centraal gaat over het realiseren van woningen, het vernieuwen van de centrumfunctie van Assen en het verduurzamen van gebouwen en openbare ruimte. Eén en ander wordt betaald uit een subsidie van de Nationale Woningbouwimpuls.

Cor Staal (ChrU) riep het college op zich niet alleen te focussen op wonen, maar ook op Retail en horeca. Het gaat om een integrale benadering. Hij riep het college op een stedelijke analyse te maken. Ook vroeg hij zich af, gezien de huidige arbeidsmarkt of er wel voldoende personeel te krijgen is om al de projecten uit te voeren. Wethouder Karin Dekker zei dat dit een probleem is. Wellicht is een regionale arbeidspool een oplossing, zodat deskundigen in meerdere steden kunnen werken. Cindy Vorselman (PvdA) stelde vast dat in dit uitvoeringsprogramma verschillende visie in elkaar grepen en dat het onderwerp de komende jaren met regelmaat op de agenda zal staan. Hans Marskamp (GrL) zei dat hier een uitvoeringsprogramma lag dat vertrouwen bood voor de toekomst. Richard Klok (VVD) had graag nog een nader gesprek gevoerd over het parkeren in de binnenstad. Clemens Otto (50plus) riep het college op om eerst de waterzuivering te saneren en dan pas met de uitvoering te beginnen om te voorkomen dat toekomstige bewoners in de stank zitten. Ronald Witteman (CDA) vroeg zich af over welke tijdsduur dit uitvoeringsplan zich uitstrekt. Wethouder Dekker zegt toe dat alle afzonderlijke projecten ter besluitvorming aan de raad zullen worden voorgelegd.  Bas Ananias (SP) vroeg zich af wat onder flankerend beleid moest worden verstaan. Wethouder Dekker zegt dat flankerend beleid, beleid is dat bijdraagt aan de uitvoering van het voorgestelde beleid.

Henk Santing (PLOP) betoogde dat zijn fractie tegen de Binnenstadvisie heeft gestemd. En omdat de uitvoering van dit programma daar nauw mee samenhangt zal zijn fractie ook tegen dit uitvoeringsprogramma stemmen.

Het uitvoeringsprogramma Assen Centraal werd aangenomen met de 4 stemmen van de PLOP-fractie tegen.