Menu Sluiten

GroenLinks blij dat ja/ja-sticker eindelijk wordt ingevoerd

Maart 2018 diende GroenLinks een motie in om het ongeadresseerde reclamedrukwerk in te perken. De motie werd toen aangenomen met de stemmen van ChrU, PLOP en CDA tegen. Eén en ander is nu verwerkt in de afvalstoffenverordening.

Het aanpassen van de verordening had lang op zich laten wachten. Alle rechtszaken daarover zijn nu afgerond. Het resultaat is, dat alleen ongeadresseerd drukwerk mag worden geweigerd. Maar deze weigering geldt niet voor de huis-aan-huisbladen. Het college zegt daarover, “de ja/ja-sticker is een ja-sticker geworden.

Minder verspilling     Hans Marskamp (GrL) was blij dat aan het einde van deze bestuursperiode één en ander nu in de afvalstoffenverordening is geregeld. Minder reclamedruk werk, betekent minder gebruik van grondstoffen, minder verspilling.  

De raad stemde unaniem in met de afvalstoffenverordening 2022.