Menu Sluiten

Gemeente Meppel heeft Drentse primeur voor digitaal archiefdepot

Gemeentes en andere overheden leggen belangrijke gegevens tegenwoordig digitaal vast. Ook werken zij digitaal, denk aan digitale raadsvergaderingen die worden vastgelegd in zogenaamde videotulen. Hoe zorg je ervoor dat die bestanden in de toekomst duurzaam en veilig bewaard worden? En hoe kunnen we deze informatie vindbaar en toegankelijk houden voor de informatiezoekende inwoners? Om dat voor elkaar te krijgen, starten het Drents Archief en de gemeente Meppel gezamenlijk een pilot voor een Drents e-depot, een digitale archiefbewaarplaats. Deze week tekenden Sander Kastelein, gemeentesecretaris van gemeente Meppel en Corinne Rodenburg, directeur van Drents Archief, de overeenkomst voor dit nieuwe initiatief. Het digitale depot vraagt niet alleen om een nieuwe manier van archiveren, maar ook om andere kennis en vaardigheden binnen beide organisaties. Om praktijkervaring op te doen, gaat vanaf april een team van experts aan de slag om de inrichting van een e-depot te testen.

Foto © Pixabay

Gemeente Meppel
Voor gemeente Meppel is het aansluiten bij de pilots voor het e-depot een bijzonder moment. Meppel zet hiermee een belangrijke stap in de ontwikkeling met het aansluiten bij een e-depot of het zelf inrichten hiervan. Marina Boers, beleidsmedewerker Documentaire informatievoorziening van gemeente Meppel: “De samenwerking betekent voor ons dat er veel kennis vergaard en gedeeld kan worden. Het betekent ook bezig zijn met de toekomst van het digitaal bewaren van archieven door onder andere de huidige systemen in te richten voor een juiste overdracht naar een e-depot. Een digitale gemeente is op de toekomst voorbereid!”. Meppel wil door de opgedane kennis in de pilot snel en efficiënt in de toekomst kunnen aansluiten bij een e-depot.

Drentse e-depot
Drents Archief is beheerder en bewaarder van Drentse (overheids)informatie. In het verleden ging dit altijd om fysieke stukken – perkament, papier, foto’s – inmiddels gaat het ook om digitale informatie die bewaard moet blijven. Om digitale archieven ook in de toekomst toegankelijk te houden, zijn speciale voorzieningen nodig. Het Drentse e-depot is zo’n voorziening die niet alleen van belang is voor het Drents Archief zelf, maar zeker ook voor andere overheidsorganisaties in Drenthe. In het tweede kwartaal van dit jaar schaft het Drents Archief een systeem aan waarmee digitale informatie betrouwbaar en duurzaam beheerd en beschikbaar gesteld kan worden. Hiervoor is inmiddels een aanbestedingstraject gestart. Naast Gemeente Meppel zullen meer Drentse organisaties de komende periode aansluiten voor een pilot.