Menu Sluiten

Gemeente Assen wil kopers verplichten zelf in ‘goedkope’ huizen te wonen

Het gemeentebestuur van Assen wil kopers van woningen met een WOZ-waarde tot 2,5 ton vanaf 1 mei verplichten zelf in het huis te gaan wonen. Daarmee wil het college van burgemeester en wethouders voorkomen dat de huizen door bijvoorbeeld beleggers worden opgekocht en verhuurd.
Dit is een artikel van RTV Drenthe.

Het aanbod aan betaalbare koopwoningen in Assen neemt volgens de gemeente al jaren af, terwijl de vraag juist stijgt. De gemeente zegt dat in de afgelopen vijf jaar 770 koopwoningen in huurhuizen zijn veranderd.

Uitzondering voor familie

De regeling gaat niet alleen gelden voor mensen die een nieuwe of bestaande woning kopen. Ook eigenaren van woningen die gaan verhuizen en hun huidige woning aanhouden, mogen deze als het aan het gemeentebestuur ligt niet meer aan een ander verhuren. In andere steden, zoals Groningen, geldt een dergelijke regeling al.

Er komt wel een uitzondering op de nieuwe regeling voor bijvoorbeeld huizen die aan familieleden worden verhuurd of die zijn gekocht door woningcorporaties. In een dergelijk geval moeten woningeigenaren daarvoor wel een vergunning aanvragen.

Kansen voor starters

Assen stelde vorig jaar al een zelfbewoningsplicht in voor nieuwbouwwoningen en op termijn ook voor bestaande huizen. Kopers moeten in de gemeente eerst vijf jaar zelf in een huis wonen voordat zij het mogen verhuren. Voor woningen tot 2,5 ton gaat die tijdelijke zelfbewoningstermijn dus mogelijk veranderen in een permanente bewoning.

Volgens de gemeente is deze opkoopbescherming vooral bedoeld om starters op de woningmarkt een grotere kans te geven om een huis te kopen. “Het is met name voor de groep die nu vastzit aan een dure huurwoning die daardoor geen geld meer kan sparen om een woning te kopen”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Het gemeentebestuur vreest niet dat er door deze opkoopbescherming een tekort komt aan huurwoningen. Volgens een woordvoerder is de vraag naar koopwoningen voor starters in de provinciehoofdstad groter dan de vraag naar huurwoningen in ongeveer dezelfde prijsklasse.

Sociale huurwoningen

Behalve de opkoopbescherming heeft de gemeente ook nieuwe afspraken gemaakt over het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen. Daarin is onder meer vastgelegd dat minimaal dertig procent van de huizen in nieuwbouwplannen beschikbaar moeten worden voor sociale verhuur.

Een definitief besluit is nog niet genomen. Op 20 april stemt de gemeenteraad van Assen over het voorstel van het gemeentebestuur.