Menu Sluiten

Gemeente Assen stelt geld beschikbaar voor noodlokalen RENN4

De gemeente Assen stelt ruim 433.000 euro beschikbaar voor het plaatsen van noodlokalen op het terrein van De Atlas, een locatie van speciale-onderwijsinstelling RENN4. Het huidige gebouw aan de Epe biedt niet genoeg ruimte aan het stijgende aantal leerlingen.

© Omroep Assen / Floor Visser

Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs neemt toe. Ook De Atlas in Assen heeft hiermee te maken en kampt daarom met een huisvestingprobleem. “We hebben een leerlingenstop omdat we niet genoeg ruimte hebben voor de aanmeldingen die we krijgen”, vertelt Hans Buist, adviseur huisvesting bij RENN4. De Atlas verzorgt onderwijs voor jongeren van 12 tot 20 jaar met gedrags- en psychiatrische problematiek, die daardoor moeilijkheden hebben met leren en opgroeien.

De onderwijsinstelling klopt daarom aan bij de gemeente Assen, die verantwoordelijk is voor het investeren in de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. “Het idee was eerst om te wachten op het huisvestingplan van de gemeente. Maar het duurt te lang voordat dit plan en de uitwerking ervan klaar is. We hebben zoveel aanmeldingen dat we daar niet op kunnen wachten”, aldus Buist.

Twee tot vijf jaar

De gemeente trekt daarom het geld uit voor het plaatsen van vijf tijdelijke lokalen op het terrein van de school aan de Epe 83. Naar verwachting worden de units geplaatst in het voorjaar van 2023 en blijven ze minimaal twee en maximaal vijf jaar staan. “We zijn blij dat er een oplossing is, zodat leerlingen niet thuis komen te zitten en we het onderwijs kunnen bieden dat ze nodig hebben”, zegt Buist.

Ook een deel van de leerlingen wordt eind dit jaar gehuisvest op locatie Salland van scholengemeenschap Vincent van Gogh in Assen.

Landelijke ontwikkeling

Niet alleen in Assen, maar ook in andere gebieden merken ze volgens Buist iets van het stijgende aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. RENN4 heeft locaties in Drenthe, Groningen en Friesland.

Volgens de Algemene onderwijsbond (AOB) gaan er voor het eerst weer meer leerlingen naar het speciaal onderwijs dan voor de invoering van passend onderwijs in 2014, terwijl deze wetswijziging ervoor moest zorgen dat leerlingen zoveel mogelijk naar een reguliere school gaan. De onderwijsinspectie doet onderzoek naar de oorzaken van deze groei.