Menu Sluiten

Gemeente Assen laat geld liggen voor het aanstellen van buurtsportcoaches

De voorzitter van de Regiegroep Asser Sportakkoord, Ineke Donkervoort, maakte college en raad attent op geld dat nog in Den Haag beschikbaar zou zijn voor het aanstellen van buurtsportcoaches.

Donkervoort stelde vast dat Assen met het sportakkoord op de goede weg is. “Maar sport en bewegen omvat steeds meer beleidsterreinen.” Bijna in elk dossier wordt verwezen naar een gezonde leefstijl op basis van sport en bewegen. “Daardoor wordt sport en bewegen in ingewikkeld beleidsterrein.” In Assen komen we “handjes tekort” om één en ander goed uit de verf te laten komen. “Er is gebrek aan vrijwilligers.”

Buurtsportcoaches     Tot en met 2022 is incidenteel geld beschikbaar voor het uitvoeren van het sportakkoord. Maar volgens Donkervoort is de huidige bezetting onvoldoende om het brede terrein dat sport en bewegen inmiddels omvat aan te sturen. Maar in Den Haag is een subsidie beschikbaar om buurtsportcoaches aan te stellen. Ook riep zij de raad op bij de vorming van het nieuwe college na de verkiezingen “in te zetten op een structurele financiering van het sportakkoord.”

Koersdocument     Die extra inzet zou volgens haar moeten worden aangewend om de communicatie tussen de verschillende beleidsterreinen die met sport en bewegen te maken hebben te verbeteren. Ook zou die extra fte het mogelijk maken een koersdocument op te stellen om het beleid de komende de tijd richting te geven. Dit alles kan ervoor zorgen dat “wat sport en bewegen betreft één plus één drie wordt.”