Menu Sluiten

Energieverbruik woningen verminderen, ondanks verkeerde aanbesteding

De Regeling Reductie energieverbruik Woningen [RREW] moet het energieverbruik in woonhuizen terug verminderen. Het gaat om snel in te voeren aanpassingen zoals het aanbrengen van tocht strippen e.d. Over de nut noodzaak van die RREW-regeling was geen discussie. Maar des te meer discussie was er over de aanbesteding.

Het college stelt voor om de RREW-activiteiten te laten uitvoeren door Klimaatroute. Een organisatie waar Assen juni 2021 mee in zee is gegaan. Omdat volgens de raad snelheid geboden was, besloot het college deze vervolgopdrachten ook door Klimaatroute te laten uitvoeren. Handelend volgens de regels zou deze uitbreiding aanbesteed moeten worden. Ook in de consulterende vergadering was daar al discussie over.

Amendement     Martin Rasker (VVD) diende samen met 50plus en AssenCentraal een amendement in op het voorstel om “de daartoe geldende aanbestedingsregels toe te passen alvorens de uitvoering ter hand te nemen.” Paul van der Kolk (GrL) is ook van mening dat er snelheid gemaakt moet worden. Bewoners met problemen ontzorgen en energiearmoede tegengaan dat “betekent de schouders er onder” in plaats van aanbesteden. Ingeborg Trul (CDA) is van mening dat de uitbreiding van de RREW-activiteiten slechts een druppel is op een gloeiende plaat. Zij zou graag zien dat het college aan meer knoppen draaide. De aanbesteding deugt niet, maar de gemeente heeft wel een voorbeeldfunctie!

Bewuste overtreding     Henk Santing (PLOP) stelt vast da het college zich bewust is van het feit dat er verkeerd is aanbesteed. Maar deze stap is genomen om dat snel handelen geboden is. Cor Staal (ChrU) vindt het argument van het college dat snelheid geboden is wat te mager. Jannie Drenthe (SP) vindt het een goed voorstel. De continuïteit van de RREW-activiteiten is ook belangrijk. Door snel te handelen gaan veel huizen beter geïsoleerd de winter is. Clemens Otto (50plus) is van mening dat er voldoende lokale ondernemers zijn die die klus ook kunnen klaren. Willard Bouwmeester (PvdA) zegt het amendement niet te steunen omdat het bestrijden van energiearmoede belangrijker is dan een correcte aanbesteding.

Wethouder Karin Dekker zegt dat een belronde in Assen heeft geleerd dat lokale ondernemers op dit moment niet over voldoende personeel beschikken om deze klus uit te voeren. Bovendien kost aanbesteden tijd. Dat betekent dat de uitvoering van de werkzaamheden om het verminderen van het gebruik van energie pas in september kan beginnen. De opdracht verstrekken aan Klimaatroute betekent dat de activiteiten nu kunnen worden voortgezet, zodat voor de komende winter resultaten kunnen worden geboekt.

Stemming     Het amendement werd verworpen met de 14 stemmen van AC, PLOP, 50+ en VVD voor. Het raadsvoorstel werd ver volgens aangenomen met de 9 stemmen van AC, VVD en 50plus tegen.