Menu Sluiten

Dorpshuis Gasteren zoekt nieuwe beheerder

Stichting Dorpshuis Gasteren is op zoek naar een nieuwe beheerder voor Dorpshuis de Gasterij. Het beheerdersechtpaar Marchinus en Miranda is per 1 januari vertrokken.

Foto © Dorpshuis de Gasterij

Dorpshuis de Gasterij vervult een centrale rol in het kleine dorp. Het heeft een huiskamer, een professionele keuken, een sportzaal, een vergaderzaal en een multifunctionele ruimte. In het dorpshuis worden activiteiten georganiseerd door diverse verenigingen in het dorp zoals biljarten, volleyballen en klaverjassen. 

Eigen invulling

“Het is de vorige beheerders met veel enthousiasme en inzet gelukt om de uitstraling en het activiteitenaanbod van De Gasterije ondanks de coronabeperkingen te verbeteren, maar er is nog steeds ruimte voor eigen invulling’’, schrijft het dorphuisbestuur. Ze komen dan ook graag in contact met mensen uit Gasteren en omgeving die geïnteresseerd zijn om de beheerstaken binnen enkele maanden over te nemen.

“De beheerder is de spil in het functioneren van het dorpshuis. Bestuur en bezoekers verwachten van de beheerder een enthousiaste en open instelling in de omgang met gebruikersgroepen en vrijwilligers.”

Belangstelling?

De beheerder werkt op basis van een pachtovereenkomst. In overleg met het dorpshuisbestuur is er voor de toekomstige beheerder speelruimte om het takenpakket en de invulling van de beheerdersfunctie naar eigen wens aan te passen. Inschakeling van vrijwilligers voor incidentele en structurele taken behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie over deze beheerdersfunctie is te vinden op: beheertaken de Gasterije

Belangstellenden – of mensen die iemand kennen die het bestuur mogelijk kan benaderen – kunnen tot uiterlijk 25 januari contact opnemen met voorzitter Arno Klee via 0592-238028 of arnoklee@icloud.com.