Menu Sluiten

De raad wil beter geïnformeerd worden over begroting van de RUD

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) voert voor de Drentse gemeente en de provincie het milieubeleid uit. Deze uitvoering omvat zowel de vergunningverlening als de handhaving. De vorige RUD-begroting werd afgewezen omdat de financiële onderbouwing onvoldoende was. Nu lag er een, volgens het college, aanvaardbare begroting.

Het college stel de raad voor met de voorliggende begroting in te stemmen. Er zijn na de evaluatie afspraken gemaakt waarvan de eerste resultaten in de begroting zichtbaar zijn. In de RUD lijkt op de goede weg te zijn.

Intergemeentelijke werkgroep     De gemeenteraden van Tynaarlo, Aa en Hunze, Noordenveld en Assen hebben een intergemeentelijke werkgroep gevormd die de begroting bekeken heeft. Zij zijn van mening dat vanuit deze vier gemeenten het bestuur van de RUD moet worden geïnformeerd over de aanvullende adviezen van de gemeenteraden. In die brief vragen zij aandacht voor het hoge ziekteverzuim. De financiën moeten beheersbaar worden, daarom moeten in de begroting alle “noodzakelijke investeringen en ontwikkelingen afdoende gemotiveerd zijn.” Daarnaast verzoeken zij het bestuur om “in een nota van maximaal 5 pagina’s aan te geven wat er meerjarig nodig is aan geld en personeel.”

Brede steun     De raad stelde vast dat de RUD noodzakelijk was om het milieu- en vergunningenbeleid en de handhaving uit te voeren. Er was raadsbrede steun voor het voorstel van het college, akkoord te gaan met de begroting RUD 2022. De brief van de 4 gemeenteraden werd in de vorm van een motie aangenomen.

Lastig aansturen     Ook deze discussie maakte weer duidelijk hoe lastig het voor gemeenteraden is een GR te controleren en aan te sturen. Het uitgangspunt zou moeten zijn de gemeente maakt beleid en dat moet de GR uitvoeren. De praktijk is echter de GR stelt beleid voor en vraagt de gemeente ermee in te stemmen.