Menu Sluiten

De raad stemt in met extra impuls om energiegebruik woningen terug te dringen

De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) wordt op aandringen van de raad uitgebreid naar 7500 woningen. Het college wil daar € 225.000 voor uittrekken. De raad stond daar welwillend tegenover, maar had nog wel een aantal vragen.

Ingeborg Trul (CDA) stelde vast dat er niet volgens de regels was aanbesteed en vroeg zich af of dit gevolgen zou hebben. Ook vroeg zij aandacht voor het opvolgen van de adviezen door de bewoners. Het is niet duidelijk of er ook gehandeld wordt door de bewoners op basis van die adviezen. Bert Homan (VVD) was ook van mening dat de verkeerde aanbesteding de gemeenteproblemen zou kunnen opleveren. Hij drong erbij het college op aan lokaal aan te besteden. Wethouder Karin Dekker zei zich bewust te zijn van de onjuiste aanbesteding. Deze uitbreiding is gebaseerd op een door de raad aangenomen motie met het verzoek snel te handelen. Daarom heeft het college besloten aan te sluiten bij Klimaatroute. Die was al bezig in Assen en daarbij aansluiten lag dus voor de hand. En er zijn op dit moment geen lokale ondernemers die hetzelfde kunnen bieden, dus was lokaal aanbesteden geen optie.

Bas Ananias (SP) wilde weten of er geëvalueerd zou worden, zodat de resultaten en aanbevelingen resulteren in een betere aanpak met als gevolg betere resultaten. En hij vroeg aan dacht voor de aanpak per wijk en per straat. Bouke Weening (ChrU) riep op om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te isoleren. Paul van der Kolk (GrL) was van mening dat de bewoners van slecht geïsoleerde huizen meer gebaat waren bij het beter isoleren van woningen dan bij het vettrekken van en hulpmiddelen pakket van € 55. Anita De Rijke (AC) stelde voor om de RREW aanpak niet met 2500 woningen uit te breiden, maar voor heel Assen te laten gelden. Henk Santing (PLOP) wilde dat ook de woningeigenaren geadviseerd werden en dat isolatiepakket van € 55 zouden krijgen. Cindy Vorselman (PvdA) wil de van het college weten hoe de particuliere verhuurders in deze plannen werden meegenomen.

Wethouder Karin Dekker betoogde dat het doel van de RREW-activiteiten was, informeren, bewustwording en ondersteunen. We willen mensen ontzorgen en enthousiast maken het energiegebruik te verminderen. Uiteraard wordt er geëvalueerd. De RREW-aanpak stadsbreed uit te rollen is geen optie omdat dat het budget ver te boven gaat. Gebaseerd op het beschikbare budget zal er uitgebreid worden in Assen Oost, Marsdijk en het Centrum.

In de raadsvergadering van 19 mei zal de raad definitief besluiten over het uitbreiden van de RREW-activiteiten.