Menu Sluiten

De raad is tegen plastic zwerfafval, maar vindt motie overbodig

Om Assen als duurzame gemeente een impuls te geven dienden D66, GroenLinks en SP een motie in om het plastic zwerfvuil aan te pakken. Zij willen dat het college met organisatoren van evenementen en de horeca in gesprek gaat om te komen tot alternatieven voor het gebruik van plastic wegwerpbekers. De motie kwam niet in stemming maar werd aangehouden.

Er is raadsbrede steun voor de bedoeling van deze motie, maar de vraag is wat voegt het toe aan het bestaande beleid. Bouke Weening (ChrU) zei dat één en ander in januari 2023 in landelijke wetgeving zal worden geregeld. Dus wat beoogt deze motie. Bert Homan (VVD) was van mening dat door de huidige lokale regelgeving de organisatoren al heel erg bezig zijn met deze materie. Dus wat voegt deze motie toe. Het college zet zich toch al optimaal in voor het hergebruik van materiaal. Martine Deen (l.Deen) zei dat er toch al kartonnen bekers werden gebruikt.

Luuc Rengers (AC) vond de opdracht aan het college onduidelijk. Er moet gesproken worden met organisatoren. De organisatoren moeten ondersteund worden en er moeten voorwaarden opgenomen worden in de vergunningen. Maar veiligheid speelt blijkbaar geen rol, want de Wilfried de Jong (D66) sprak bij het indienen van de motie ook over gebruik van glas.

Lia de Ruiter (PLOP) vond het een slecht moment om deze motie in te dienen. De horeca gaat gebukt onder de coronacrisis. Plastic wegwerp bekers zijn wettelijk toegestaan en wordt in 2023 landelijk geregeld. Ronald Witteman (CDA) stelt vast dat deze motie het college ondersteunt. Als we wat willen moet er een motie komen die een stap verder gaat. Bovendien zal de uitvoering ook nog de nodige problemen met zich meebrengen. Ook Cindy Vorselman (PvdA) was van mening dat wat in de motie werd gevraagd al gebeurde.       

Ook wethouder Bob Bergsma stelde vast dat de motie het beleid van het college ondersteunde. Er zijn al gesprekken met de horeca en het evenement TT-festival. Na de beantwoording door het college kwamen meer fracties tot de conclusie dat de motie overbodig was.

Na een schorsing en onderling overleg besloten de indieners (D66, GrLinks en SP) de motie niet in stemming te brengen, maar aan te houden. Zij hielden de mogelijkheid open op een later moment met een bredere motie te komen.