Menu Sluiten

De raad heeft geen problemen met drijvend zonnepark Ubbena

Het is de bedoeling dat er op de zandwinplas bij Ubbena een drijvend Zonnepark wordt aangelegd. Om de werkzaamheden voortgang te laten vinden moet de gemeente een voorlopige verklaring van geen bedenkingen afgeven. De raad stemde daar unaniem mee in.

Anita de Rijke (AC) betoogde dat er meer aandacht moest komen voor zonnepanelen op daken. Vooral op bedrijfsgebouwen waren er nog veel mogelijkheden. Zij vroeg zich af wat de ervaringen waren met andere drijvende zonneparken. Zij wees het college op de combinatie van zonnepark en een waterstoffabriek zoals die gerealiseerd wordt in Oosterwolde. Door die combinatie voorkom je een overbelasting van het elektriciteitsnet. Ervaringen met andere drijvende zonneparken zijn schaars, zei wethouder Karin Dekker en zegde toe daarop terug te komen.

Biodiversiteit     De Rijke wilde van het college weten wat de gevolgen zijn voor de biodiversiteit door het aanbrengen van de zonnepanelen. Wethouder Dekker zei dat er een nulmeting zal worden gedaan en dat op basis daarvan de nodige maatregelen getroffen zullen worden en dat de ontwikkeling van de biodiversiteit gemonitord zal worden.