Menu Sluiten

De Nieuwe Kolk trekt meer bezoekers in 2023 dan voor coronapandemie

De Nieuwe Kolk (DNK) heeft het jaar 2023 afgesloten met bezoekerscijfers die boven 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, uitstijgen. In 2023 trokken depublieksactiviteiten maar liefst 575.959 bezoekers naar De Nieuwe Kolk. Dit is een stijging van ruim 13% ten opzichte van 2019 en daarmee qua bezoekersaantallen het meest succesvolle jaar van De Nieuwe Kolk sinds de fusie van Theater/Bioscoop en Bibliotheek Assen in 2017.

© Marcel.J de Jong

Directeur Hanneke Bruggeman over het resultaat

“2023 was uiteindelijk een heel goed jaar met heel veel bezoekers, verhuringen, voorstellingen en activiteiten. Daar zijn we blij mee en trots op. Bezoekers wisten De Nieuwe Kolk weer massaal te vinden na de coronapandemie. En als we vooruitkijken, wil ik graag de kern van en voor De Nieuwe Kolk in 2024 benadrukken: verbinding, veiligheid én vertrouwen. De Nieuwe Kolk is zoveel meer dan alleen een plek voor cultuur en kennis. Het vertegenwoordigt een thuis, een plek van samenkomen en ontmoeting waar iedereen wordt verwelkomd en gehoord. De groeiende bezoekerscijfers onderstrepen dit des te meer. Door onze verbinding met de bezoekers te koesteren, versterken we niet alleen de banden, maar creëren we ook een stevig fundament voor groei en vooruitgang en een gezonde toekomst.”

Ambitie

De ambitie van De Nieuwe Kolk om de verbinding met Assen en de regio als een rode draad door de plannen en activiteiten te laten lopen is goed terug te zien in de talloze initiatieven waarmee een maatschappelijke impact werd gemaakt. Zo namen leerlingen van RENN4 als onderdeel van hun lesprogramma een dagdeel alle taken in de bioscoop over en stelde De Nieuwe Kolk haar keuken en bijbehorende faciliteiten beschikbaar aan de eigenaars van het door brand getroffen restaurant New Delhi uit Assen.

Ook werden Assenaren actiever betrokken bij initiatieven als de Wijkjury en het jongerenpanel Oui We. Studenten en andere bezoekers gebruiken het Ontmoetingsplein en de werkplekken steeds intensiever als studie- en ontmoetingsplek. Met de lancering van de nieuwe abonnementen voor de bibliotheek is er een stijging in gebruik en ledenaantal te zien. Daarnaast heeft De Nieuwe Kolk verhoudingsgewijs de meeste jeugdleden van Nederland (na rato op inwoners). Deze voorbeelden illustreren dat De Nieuwe Kolk veel meer is dan een cultuur- of kenniscentrum, maar inhoudelijke verbinding aangaat met stad en regio en hierbij inwoners actief betrekt.