Menu Sluiten

De Inloop, Pand 42, van Cosis, dreigt per 1 jan. 2023 gesloten te worden

Cosis is een organisatie die hulp biedt aan mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Om dat doel te bereiken zijn onder andere zogenaamde inloophuizen opgezet. Maar “De Inloop” Pand 42 aan de Brink in Assen dreigt januari 2023 gesloten te worden.

De reden van de sluiting is dat de gemeente aan het openhouden voorwaarden stelt, waarin Cosis zich niet kan vinden. “De Inloop is van groot belang voor Assenaren met een psychische en/of verstandelijke beperking,” zegt Anita de Rijke, woordvoerder van de fractie ASSEN CENTRAAL. “Dat geldt niet alleen de inloop, als de opvang voor iedere inwoner die deze vorm van ondersteuning nodig heeft, maar ook de passende dagbesteding voor de cliënten van Cosis zelf. Als AssenCentraal maken wij ons hard voor het behoud hiervan, omdat het ‘meedoen in de maatschappij’ bijdraagt aan het welbevinden van deze mensen,” betoogt De Rijke.

Welzijn van Assenaren     De fractie van AssenCentraal wil van het college weten of er sprake is “van veranderde voorwaarden of gewijzigde subsidiëring bij de aanbieding van de nieuwe overeenkomst.” Omdat De Inloop bijdraagt aan het welzijn van Assenaren die dat nodig hebben wil De Rijke ook weten of de gemeente de Inloop ziet als onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die “de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare mensen wil vergroten.”

Vervolg stappen?     “En wij vragen ons af wat de vervolg stappen zijn na de sluiting in januari aanstaande. Zijn er gesprekken over voortzetting? Zijn er gesprekken met een andere aanbieder?” vraagt De Rijke zich af.