Menu Sluiten

De gemeenteraad stelt vragen over de subsidiestop aan Vlucht Voorwaarts

Stichting Vlucht Voorwaarts is een organisatie die zich richt op statushouders. Het doel is deze nieuwe Assenaren zo snel mogelijk te laten integreren in de Asser samenleving. Voor 2022 heeft de gemeente besloten de subsidie aan deze stichting te stoppen.

Namens ChrU, CDA, PvdA, GrL, SP en lijstDeen stelde Cor Staal (ChrU) vragen over deze subsidie stop aan Vlucht Voorwaarts. Het doel van de stichting, het beter en sneller laten integreren van nieuwe Assenaren komt hiermee in gevaar.

De afgelopen vijf jaar heeft Vlucht Voorwaarts jaarlijks een subsidie ontvangen, echter onder de voorwaarde van cofinanciering door anderen. Die cofinanciering bleef uit. De stichting is daarmee geheel afhankelijk geworden van de gemeente Assen. Dat is volgens het college een ongewenste situatie. En daarom stopt de subsidie in 2022. De vragenstellers roepen op tot een nieuw gesprek, omdat Vlucht Voorwaarts zegt aan de subsidievoorwaarden te werken.

Voorwaarden     Wethouder Jan Broekema onderstreept de mening van de vragenstellers dat Vlucht Voorwaarts belangrijk werk verricht en dat die werkzaamheden passen in het beleid dat de gemeente voorstaat. Maar de stichting voldoet niet aan de belangrijke voorwaarde van cofinanciering. Bovendien is de landelijke wetgeving gewijzigd. Een brede aanpak en sociaal actievere inzet is nu gewenst. En ook daar voldoet Vlucht Voorwaarts niet aan. Samenwerking met andere organisaties is door de stichting niet opgepikt. De financiële middelen van de gemeente Assen zijn niet onbeperkt vandaar dat de subsidie stopt.

Niet kansrijk     Wethouder Jan Broekema zegt gezien de contacten en gesprekken dat nieuw overleg niet erg kansrijk is. Maar eind oktober is er nog een gesprek. Hans Marskamp (GrL) stelde voor de subsidie geleidelijk af te bouwen.