Menu Sluiten

De Asser Binnenstadsvisie focust niet op de problemen maar op de toekomst!

Een binnenstad die dynamisch is, groen en ontspannen, gebaseerd op het Drents DNA dat was in de consulterende vergadering aan de orde. De bespreking in de raad was ook het startschot voor de discussie met de Assenaren. Dit alles moet leiden tot een nieuwe Binnenstadsvisie. De raad was tevreden over deze eerste opzet.

De raadsleden gingen nog niet met elkaar in discussie, maar stelden vragen aan wethouder Mirjam Pauwels en gaven te kennen wat ze van de eerste versie van de binnenstadsvisie vonden. Wethouder Pauwels betoogde dat de Asser Binnenstadsvisie zich niet op de problemen focust maar op de toekomst. We gaan opzoek naar wat past bij Assen.

Martine Deen (L.D) stelde vast dat de auto te gast zou zijn in de vernieuwde binnenstad, maar ze vroeg wel aandacht voor kort parkeren in verband met het ophalen van boodschappen en het bevoorraden van de horeca. Wethouder Pauwels zei dat daar bij uitwerking van de plannen aandacht voor zou zijn.

Remi Moes (D66) Vroeg zich af wie verantwoordelijk is voor de uitvoering gaat. Hoe verleiden we ondernemers mee te doen en kunnen we ze dwingen mee te doen? Hij riep het college op vooral aandacht te besteden aan de verbinding NS Station en het centrum van de stad. Als we minder auto’s willen is een goede verbinding met het station een voorwaarde. Wethouder Pauwels betoogde dat er nu wordt gewerkt aan draagvlak en vervolgens gekeken zal worden naar de taakverdeling. De verbinding met het Station zal zeker aandacht krijgen.   

Clemens Otto (50+) was bang dat de omzetting van parkeerplaatsen naar groen in de buitenwijken tot verdere verschraling van het groen zou leiden gezien het gemak waarmee op het groenonderhoud bezuinigd wordt. Hij wilde weten wat er ging gebeuren met Weierstraat-kant van het HEMA-gebouw. Voor het groenonderhoud zal aandacht komen in de begroting, aldus wethouder Pauwels. Aan het aanpakken van het HEMA-gebouw hangt wel een prijskaartje. Maar er zal gekeken worden hoe van de achterkant van de HEMA de voorkant gemaakt kan worden. Er wordt al met de vastgoed eigenaren gesproken.

Albert Smit (PvdA) waarschuwde voor de aanpak van de aanloopstraten naar de binnenstad, zoals de Rolderstraat en de Groningerstraat. In Groningen is gebleken dat de aanpak van dergelijke straten niet altijd een succes is. Hij was bang dat de Cité in de verdrukking zou komen. Ook riep hij het college op het verzorgingsgebied van de stad Assen te vergroten. Maak de binnenstad van Assen aantrekkelijk met bijvoorbeeld een permanent reuzenrad zoals in Kopenhagen. Assen moet een “uitjes stad worden, gebaseerd op levendigheid, gezelligheid en verblijven.” Wethouder Pauwels gaf toe dat het gesprek met Cité lastig zou worden. Maar het vergroten van het verzorgingsgebied past perfect in de plannen, “meer mensen die langer in de binnenstad verblijven.” Het reuzenrad omschreef zij als een goed idee.

Jannie Drenthe (SP) maakte zich zorgen over de aanpak van het Ceresplein. Zij pleitte bij woningbouw in de binnenstad voor tenminste 30% sociale woningbouw en studio’s in het laagste huursegment. Ook zij waarschuwde voor groen in combinatie met bezuinigingen. De plannen voor de uitvoering worden het najaar gepresenteerd, zegde wethouder Pauwels toe.

Cor Staal (ChrU) vroeg aandacht voor de verbinding tussen de binnenstad en het Veemarktterreinen en Havenkwartier. En in samenhang daarmee het perspectief voor het winkelcentrum Cité. Hij vroeg het college ook voor het project binnenstad een monitor op te zetten zodat de raad op de hoogte zou blijven van de ontwikkelingen. Er zal zeker aandacht besteed worden aan de verbinding met het Veemarktterreinen het havenkwartier, zei wethouder Pauwels. Zij vond de monitor een goed idee.

Sjoerd Bakker (GrL) stelde vast dat de visie ertoe zou leiden dat de parkeergarages beter gevuld zouden worden. Dus minder auto’s op straat en meer inkomsten voor Assen. Een dag parkeerkaart is erg goedkoop in Assen, dus geef daar meer bekendheid aan. “Van lege panden een fietsenstalling maken,” was zijn advies. In de ondergrondse verdieping van de Cité een onderwijsinstelling leek hem, gezien de wetgeving op dat gebied, geen goed idee. Wethouder Pauwels betoogde dat voor het fiets parkeren aansluiting zal worden gezocht bij het natuurlijke gedrag. Dus daar waar mensen hun fiets toch al neer zetten.

Martin Rasker (VVD) zei dat het gebied tussen de Kolk en de Markt wordt doorsneden door de Collardslaan/Weierstraat daar is dus veel verkeer. Hoe lossen we die problemen op. Om in de binnenstad extra woonruimte te creëren gaf hij het college het advies mee wat hoger te bouwen.  Hoger bouwen ligt niet voor de hand, aldus wethouder Pauwels. De bouw is gekoppeld aan de woonvisie. Dus hoger bouwen op de ene plek betekent niet of lager bouwen op de andere plek, omdat het totaal aantal woningen vastligt.

Anna Hendrikse (CDA) vroeg hoe zeker de subsidies zijn, want Assen kan dat zelf niet financieren. En hoe het zit met de prioritering van de plannen. Sommige subsidies zijn min of meer zeker maar anderen niet. We moeten dus voortdurend attent zijn op de mogelijkheden, zegt wethouder Pauwels. “We weten waar we naar toe willen en de prioriteiten worden vastgesteld in overleg met de partijen in de stad. En daar zoeken we de financiën bij.”

Het onderwerp Binnenstadsvisie zal de komende maanden nog een paar maal terug keren op de raadsagenda.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.